Herstel arbeidsmarkt transport en logistiek zet door

arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in de sector transport en logistiek toont verder herstel in het eerste kwartaal van 2021. Uit de nieuwe Sectormonitor blijkt dat het aantal vacatures voor werknemers in transport en logistiek toeneemt. Ook het aantal werkgevers groeit. En was er door de coronacrisis in heel 2020 nog sprake van omzetverlies, begin 2021 is er weer omzetgroei in het goederenvervoer en de logistieke dienstverlening.

‘De bewegingen in de economie en de sector transport en logistiek gaan bijna gelijk op. Ook onze bedrijfstak zit sinds begin dit jaar weer in de lift’, meldt het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL). In het eerste kwartaal van 2021 was er een omzetgroei in het beroepsgoederenwegvervoer van +1,8 procent en in de logistieke dienstverlening van +4,5 procent.

Over heel 2020 is er sprake van een omzetdaling in beide branches ten opzichte van het jaar 2019. Wel werd een aantal deelmarkten of typen vervoer minder geraakt door de crisis dan andere.

Transportondernemers positief gestemd

Transportondernemers zijn per saldo positief over het economisch klimaat en de personeelssterkte. Er zijn momenteel (begin Q2) meer ondernemers die komende drie maanden een toename van hun personeelsbestand verwachten dan ondernemers die een afname verwachten. Zo voorziet 26,6 procent van de transportondernemers een toename; 4,3 procent voorziet juist een afname).

Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs is als gevolg daarvan de laatste maanden toegenomen. Ook voor andere werknemers, zoals logistiek medewerkers en koeriers, kwamen meer banen beschikbaar. In mei en juni waren er circa 8500 vacatures voor chauffeurs en 11.500 voor logistiek medewerkers. Wel neemt het aandeel vervoerders dat nu last heeft van een personeelstekort toe ten opzichte van voorgaande kwartalen (23% begin Q2 tegen 15% begin Q1).

De instroom van werknemers in de WW is momenteel ook lager dan vorig jaar. Kort na de uitbraak van de coronacrisis in april 2020 piekte het aantal naar 410 chauffeurs en 467 transportplanners en logistiek medewerkers. In mei dit jaar waren dat er nog respectievelijk 123 en 242. De instroom werd volgens het UWV overigens wel gedempt door steunmaatregelen van de overheid.

Aantal bedrijven neemt toe

Het aantal bedrijven neemt momenteel toe ten opzichte van vorig jaar (7059 bedrijven in Q1 van 2021 tegen 6903 in Q1 van 2020). Ook vorig jaar nam het totale aantal bedrijven in Nederland toe. Dit hangt volgens het CBS deels samen met het relatief lage aantal bedrijfsopheffingen. De steunmaatregelen van de overheid spelen hierbij vermoedelijk een rol.

Het aantal faillissementen ligt momenteel ook lager dan vorig jaar (16 bedrijven in Q1 van 2021 tegen 37 in Q1 van 2020). Dat in coronatijd minder bedrijven failliet werden verklaard, is volgens het CBS niet los te zien van de noodsteun van de overheid.

Het totale aantal werknemers in het eerste kwartaal van 2020 bedroeg 154.894. De in- en uitstroom van het totale aantal arbeidskrachten in Q1 van 2021 ligt op een hoger niveau dan een jaar eerder. Bij de instroom ligt de leeftijdspiek op 21 en bij de uitstroom op 66 jaar.

Het aantal chauffeurs was in 2020 stabiel. Inmiddels is er weer sprake van een toename: 90.591 in Q1 van 2021; dat is +1,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De gemiddelde leeftijd van werknemers die niet-chauffeur zijn daalt tot 40 jaar; de gemiddelde leeftijd van chauffeurs loopt verder op tot 44,9 jaar. Ook het aandeel oproepkrachten en parttimers stijgt, zowel onder chauffeurs als niet-chauffeurs.