Herstel arbeidsmarkt transport en logistiek begint te knellen

Tekort aan personeel in transport en logistiek

De arbeidsmarkt in de sector transport en logistiek toont verder herstel in het tweede kwartaal van 2021. De omzet in het goederenvervoer en de logistieke dienstverlening groeit stevig, blijkt uit de Sectormonitor. Vorig jaar was er door de coronacrisis nog sprake van omzetverlies. Ondernemers geven aan dat ze de komende drie maanden een toename van hun personeelsbestand en een verbetering van het economisch klimaat verwachten. Wel begint het herstel te knellen: bijna de helft van de transportondernemers zegt last te hebben van een tekort aan personeel.

Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL): ‘De bewegingen in de economie en de sector transport en logistiek gaan bijna gelijk op. Ook onze bedrijfstak zit sinds begin dit jaar weer in de lift. In het eerste kwartaal van 2021 was er een omzetgroei in het beroepsgoederenwegvervoer van +18,7 procent en in de logistieke dienstverlening van +20,4 procent. Vorig jaar hadden de branches last van contactbeperkende maatregelen en daalde de omzet. Wel werd een aantal deelmarkten of typen vervoer minder geraakt door de coronacrisis dan andere. De omzet lag in het tweede kwartaal weer boven het niveau van vóór de coronamaatregelen. Tegelijkertijd neemt de vraag naar personeel toe en loopt de arbeidsmarktkrapte op.’

Positief over economisch klimaat

Een andere ontwikkeling op de arbeidsmarkt is dat transportondernemers positief gestemd zijn over het economisch klimaat en de personeelssterkte. Er zijn momenteel (bij de start van het derde kwartaal) meer ondernemers die komende drie maanden een toename van hun personeelsbestand verwachten dan ondernemers die een afname verwachten (19,5% van de transportondernemers verwacht een toename; 4% een afname).

Daarnaast nam het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs en andere werknemers in transport en logistiek verder toe. Vooral in juli en augustus werd veel personeel gezocht. Er was toen sprake van circa 10.400 vacatures voor chauffeurs en 15.300 voor logistiek medewerkers. Die aantallen liggen nu iets lager, maar de arbeidsmarkt voor chauffeurs is nog altijd erg krap.

Belemmering door personeelstekort

Het aandeel beroepsgoederenvervoerders dat momenteel (bij de start van het derde kwartaal) een belemmering ervaart door personeelstekort neemt fors toe ten opzichte van voorgaande kwartalen (46% begin Q3 tegen 23% begin Q2). Volgens het CBS is een personeelstekort momenteel de meest ervaren belemmering binnen de verschillende bedrijfstakken in Nederland.

Wel ligt het aantal werknemers dat instroomt in de WW een stuk lager dan vorig jaar. In juli stroomden 144 chauffeurs en 199 transportplanners en logistiek medewerkers de WW in, tegen 291 en 542 in juli 2020. Kort na de uitbraak van de coronacrisis in april 2020 piekte de instroom. Die instroom werd volgens het UWV in de periode vanaf mei 2020 echter gedempt door de steunmaatregelen van de overheid.