Gebrek aan data bemoeilijkt inzet van lege containers

lege containers

Er is een groot gebrek aan data over het transport van lege containers. Dat blijkt uit onderzoek van studenten Logistics Management aan de Hogeschool Rotterdam. ‘Een schrikbarende ontdekking’, menen Daan ten Broek en Bart Vijverberg, omdat deze data van cruciaal belang zijn om de binnenvaart zo optimaal mogelijk te benutten en vrachtwagenritten, wegkilometers en de uitstoot van CO2 terug te dringen. 

Ten Broek en Vijverberg deden hun onderzoek in het kader van het Joint Corridors Off Road-programma van de provincie Zuid-Holland. Dit programma, ondersteund door de Topsector Logistiek, helpt verladers en vervoerders om meer gebruik te maken van binnenvaart, rail en shortsea. Om de supply chain en de knelpunten daarin bloot te leggen, voerden de studenten een literatuurstudie uit en hielden ze interviews met stakeholders.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek was de herpositionering van lege containers. Uit de interviews blijkt echter dat de stakeholders (Hutchison Ports ECT Rotterdam, Waalhaven Group, Kramer Group, Danser Group, Euromax Terminal, Cosco Shipping, Maersk, Havenbedrijf Rotterdam, logistiek consultant Ard-Jan Cieremans van Ab Ovo en haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit) weinig tot geen inzicht hebben in het aantal lege containers dat zij afhandelen. De data zijn echter van cruciaal belang om optimaal gebruik te maken van de binnenvaart.

Verduurzaming

Ook in het kader van verduurzaming zijn deze data belangrijk. In de transitie naar een duurzamere toekomst stappen bedrijven steeds vaker over van transport over de weg naar transport over het water. Dit zorgt voor minder kosten en CO2-uitstoot maar kan vaak nóg zuiniger, maar dan moeten de nodige data er wél zijn. De studenten adviseren alle bedrijven die te maken hebben met lege containers dus met klem de situatie in kaart te brengen en zoveel mogelijk relevante data te verzamelen.

Ook bedrijven die nog grotendeels gebruik maken van transport over de weg hebben hier belang bij. Een situatieschets toont volgens Ten Broek en Vijverberg namelijk duidelijk de potentie van de transitie naar de binnenvaart. Wanneer een bedrijf zich al wat verder in het transitieproces bevindt, dragen deze data bovendien bij aan een versoepeling van de optimalisatie, menen de studenten.

Off-Road Runners-certificaat

De studenten hebben hun onderzoek inmiddels afgesloten en hiervoor uit handen van professor Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit het officiële Off-Road Runners-certificaat ontvangen. Vervolgonderzoek is volgens Topsector Logistiek echter gewenst.