Secure Logistics regelt identificatie voor iShare

Secure Logistics

Secure Logistics – leverancier van identiteits- en toegangssystemen in de logistieke sector – is gecertificeerd als iShare-identiteitsprovider. Organisaties kunnen zich nu met de identiteitsmiddelen van Secure Logistics overal binnen het iShare-netwerk identificeren. Daarmee besparen ze tijd én kosten.

De aan iShare deelnemende partijen hebben samen een set van afspraken gemaakt waarmee zij elkaar toegang verstrekken tot hun data. Ze hanteren dezelfde manier van identificatie, authenticatie en autorisatie, waardoor zij niet elke keer opnieuw afspraken hoeven te maken voor het delen van data. IShare is een initiatief van de Topsector Logistiek.

Secure Logistics voert dagelijks meer dan 40.000 verificaties uit. Het gaat daarbij om chauffeurs die zich met een CargoCard melden op een terminal om een container op te halen, maar ook om medewerkers die met een PortKey of Digital Safety Passport toegang krijgen tot locaties. ‘Onze identiteits- en toegangsmanagementsystemen staan inmiddels op 84 locaties, niet alleen in Rotterdam, maar verspreid door heel Nederland en sinds twee jaar ook in Duitsland en België’, aldus algemeen directeur Cor Stolk (foto, links). De verificatie vindt onder meer plaats via biometrie.

Identiteiten hergebruiken met iShare

IShare biedt de mogelijkheid de 40.000 door Secure Logistics vastgelegde identiteiten op veel grotere schaal in te zetten. Stolk noemt het voorbeeld van een chemiebedrijf dat chauffeurs van tankauto’s ontvangt. ‘Dat bedrijf kan iShare inzetten om op veilige en betrouwbare wijze de identiteit van de chauffeur bij Secure Logistics te verifiëren zonder per se een vingerscanner te hoeven installeren. Daardoor kan het chemiebedrijf eenvoudig checken of die chauffeur de vereiste papieren heeft om de vulinstallatie te bedienen. Dat hoeft niet langer handmatig te worden gecontroleerd en gevalideerd.’

Verificatie van identiteiten kan volgens Stolk dus ook zonder vingerscanners. ‘Met biometrie realiseren we het allerhoogste veiligheidsniveau, maar dat is niet overal vereist. Aan onze kaarten is ook een unieke identificatiecode gekoppeld, die op veel locaties voldoende is. Door iShare te implementeren, kunnen we ook zonder biometrie met grote zekerheid vaststellen wie de chauffeur is en wat hij allemaal wel en niet mag doen. Op die manier vergroten we de toegevoegde waarde van onze oplossingen.’

Bewaakte parkeerplaatsen

Ook voor de kaarthouders biedt iShare voordelen. Zij kunnen straks met één digitale identiteit toegang krijgen tot meer systemen op veel meer dan de huidige locaties, maar bijvoorbeeld ook inloggen bij Portbase en Rijkswaterstaat. ‘Denk ook aan toegang tot bewaakte parkeerplaatsen. Vergelijk het met je bankpas. Wie een bankpas van de Rabobank heeft, kan ook terecht bij de geldautomaten van ABN-Amro en ING.’

Als iShare-identiteitsprovider hoopt Stolk dat de bedrijven in Nederland snel aan de slag gaan met het afsprakenstelsel. Hoe meer bedrijven meedoen, hoe groter de voordelen. ‘Met papier komen we vandaag de dag niet meer zo ver. De logistieke sector heeft een achterstand in digitalisering. Als we nu eerst het afsprakenstelsel gaan implementeren, staat niets ons in de weg om snel een inhaalslag te maken.’

Makkelijker data delen

Gerard van der Hoeven, voorzitter van de Stichting iShare (foto, rechts), onderstreept het belang van de certificering van Secure Logistics voor de verdere ontwikkeling van iShare. ‘Secure Logistics kent een lange historie in het faciliteren van veilige toegang tot locaties in de Rotterdamse haven en ver daarbuiten. Fijn dat zij hun diensten van het fysieke domein nu ook naar het digitale domein brengen.’ Volgens Van der Hoeven wordt het met de toelating van Secure Logistics tot het iShare-afsprakenstelsel voor logistieke partijen makkelijker om data te delen met andere partijen.

Innopay implementatiepartner

Overigens groeit het netwerk van iShare gestaag. Consultancybureau Innopay zette begin deze maand haar handtekening onder de partnerovereenkomst met de Stichting iShare. Organisaties die sneller, eenvoudiger én veiliger data willen delen, kunnen nu bij Innopay terecht voor de implementatie van het afsprakenstelsel. Een logische stap, want het consultancybureau – gespecialiseerd in digitale transacties – was vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het iShare-afsprakenstelsel.

In totaal bestaat het netwerk van iShare-implementatiepartners nu uit zes leden. ECS International, ICT Group, Rojo Consultancy, Seeburger en UC Group gingen Innopay voor.