EU-lidstaten alsnog akkoord met ketenzorgplicht

ketenzorgplicht

De EU-lidstaten zijn nu toch akkoord met de invoering van een ketenzorgplicht voor bedrijven. Dat betekent dat Europese ondernemingen straks verplicht zijn hun supply chain te controleren op schendingen van mensenrechten en milieuregels. Wel is de norm voor bedrijven die onder de wet komen te vallen, versoepeld. 

In de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), zoals de richtlijn voluit heet, is vastgelegd dat bedrijven verantwoordelijkheid dragen voor wat er in hun supply chains gebeurt. Ze kunnen daardoor niet langer wegkijken van misstanden als kinderarbeid of milieuvervuiling, op straffe van repercussies.

Onderhandelaars van de lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement bereikten eind 2023 al een principeakkoord wat betreft de ketenzorgplicht. De geplande stemming over de richtlijn leek dan ook nauwelijks meer dan een formaliteit. De verbazing was dan ook groot toen op 28 februari bleek dat er in het Europees Parlement toch geen meerderheid vóór invoering van de richtlijn was.

Afgezwakte norm

Afgelopen vrijdag kwam die meerderheid er alsnog, weliswaar met een afgezwakte norm. Alleen ondernemingen met een jaaromzet van meer dan 450 miljoen euro en minimaal 1000 werknemers moeten nu aan de richtlijn voldoen. De ketenzorgplicht zou oorspronkelijk ook van toepassing zijn voor bedrijven met een omzet van 150 miljoen euro en vanaf 500 werknemers.

De ketenzorgplicht wordt in 2027 van kracht voor de grootste bedrijven. Het gaat dan om ondernemingen met minimaal 5000 personeelsleden en 1,5 miljard euro omzet. Een jaar later volgen bedrijven met 3000 personeelsleden en een omzet van 900 miljoen euro. In 2029 geldt de richtlijn ook voor de overige ondernemingen, met 1000 werknemers en 450 miljoen euro omzet.

Gelijk speelveld

Ondernemersvereniging Evofenedex laat weten de richtlijn te beschouwen als een belangrijke stap naar een duurzame en eerlijke economie. ‘Een gezamenlijke Europese wet zorgt voor een gelijk speelveld en voorkomt dat iedere lidstaat andere regels hanteert. De CSDDD is het beste uitgangspunt om maximale impact te bereiken als het gaat om verantwoord ondernemen.’