End-to-end digitalisering topprioriteit in supply chain

end-to-end digitalisering

Voor supply chain professionals is end-to-end digitalisering een topprioriteit. Op die manier kunnen ze best practices in de industrie onderzoeken en zo de operationele prestaties verbeteren. Dat is de belangrijkste conclusie uit het Körber Supply Chain Benchmarking Report 2022.

Supply chain professionals zijn zich terdege bewust van externe factoren die de complexiteit van de supply chain bepalen. Toch is er ruimte voor verbetering bij het implementeren van maatregelen om de klanttevredenheid, arbeidsefficiëntie of procesautomatisering te verbeteren, concludeert Körber. Uit het rapport blijkt dat een meerderheid van de bedrijven momenteel worstelt met de verwevenheid van de wereldeconomie.

De onderzoeksresultaten geven inzicht in de belangrijkste uitdagingen in de industrie, alsook in best practices om de supply chain-prestaties en -werking te verbeteren. De deelnemende bedrijven werden gegroepeerd in de volgende volwassenheidsniveaus: leider, gevorderd, in ontwikkeling en initiërend. Hiervan werd 35 procent aangemerkt als leider (top performer). Digitalisering blijkt een strategische prioriteit voor 84 procent van de ondervraagde bedrijven. Slechts een minderheid maakt echter gebruik van geautomatiseerde, papierloze end-to-end processen in hun supply chain.

Potentieel digitaal tijdperk benutten

‘Het onderzoek toont aan dat bedrijven de toenemende complexiteit van de supply chain erkennen en actie ondernemen om het potentieel van het digitale tijdperk te benutten. Er is een groeiend besef dat met supply chain-technologie veel uitdagingen kunnen worden overwonnen en een concurrentievoordeel kan worden behaald. De 35 procent die als leiders worden geïdentificeerd, presteren uitstekend door te investeren in betrokkenheid van werknemers, concrete implementatieplannen voor duurzame praktijken en door geavanceerde digitaliseringsniveaus met consistente procesautomatisering’, schetst Rene Hermes, Executive Vice President en CMO bij Körber.

Meer onderzoeksresultaten

  • Uit het onderzoek blijkt verder dat twee derde van de supply chain executives niet tevreden is over hun personele bezetting. Om die reden zet 73 procent van de leiders gamification en andere technologieën op grotere schaal in om zo de betrokkenheid van werknemers te vergroten.
  • Van de respondenten ziet 92 procent ook een directe invloed van klanttevredenheid op de supply chain-prestaties. Dit verklaart volgens Körber waarom ordermanagementsystemen (OMS) in opmars zijn. Deze oplossingen hebben namelijk een directe invloed op de nauwkeurigheid, snelheid en kosten van fulfilment.
  • Duurzaamheid blijkt een topprioriteit voor 89 procent van de bedrijven. Toonaangevende bedrijven zijn drie keer zo vaak bereid over te stappen op duurzamere verpakkingsmaterialen. Ook zijn ze vier keer zo geneigd als gevorderde bedrijven om projecten voor een circulaire economie te implementeren.
  • Digitalisering en procesautomatisering is de hoogste prioriteit voor 84 procent van alle bedrijven. Binnen dit operatieve gebied kan 59 procent van de leiders projecten implementeren met interne middelen, vergeleken met slechts 23 procent van de gevorderde bedrijven.