Checklist voorraadstrategie post-corona

Bedrijven hebben door schaarste en onzekerheid tijdens de coronapandemie de afgelopen maanden relatief hoge voorraden aangelegd. Maar nu de economie een onzekere tijd tegemoet gaat als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de daarop volgende gascrisis, vlakt de omzet af of daalt zelfs bij overvolle magazijnen. Veel bedrijven lijken de grip op voorraadbeheer te zijn kwijtgeraakt.

Voorraden dienen om onzekerheden in de vraag van klanten en in leveringen van leveranciers op te vangen. Voorraad zorgt voor balans in de supply chain, maar in de huidige economisch onzekere situatie lijkt de voorraad bij heel veel bedrijven uit balans. De hoogte van de voorraad zou in principe niet uit moeten maken, zolang de producten en onderdelen op voorraad maar renderen. Maar bij stagnerende of zelfs dalende omzet en de toenemende operationele kosten – magazijnruimte is schaars door de hoge voorraden – is het voor bedrijven hoog tijd de voorraadstrategie weer onder de loep te nemen.

ABC-analyse op producten en klanten

Uit de Inventory Strategy Survey van Slimstock en Supply Chain Magazine in 2021 onder ruim 150 voorraadhoudende bedrijven bleek betrouwbare levering veruit de belangrijkste orderwinner. Vóór de pandemie scoorde snelle levering erg hoog, maar daarna heeft de focus op beschikbaarheid geleid tot de opbouw van (te) hoge voorraden. Bij de meeste bedrijven die hebben meegedaan aan dit onderzoek is er geen scherpe vertaling van de bedrijfsstrategie naar de supply chain- en voorraadstrategie. Bij de strategie van een productleider gaat een lage omloopsnelheid van de voorraad gepaard met een hoge marge; producten van een kostenleider met een lage marge hebben juist een hoge omloopsnelheid om het risico op incourante voorraad te voorkomen. Bedrijven moet daarom frequent ABC-analyses op productniveau en ook in combinatie met klantniveau uitvoeren om het productportfolio en daarmee de voorraad financieel gezond te krijgen. Laagrenderende producten die bedrijven aan marginale of zelfs verliesgevende klanten verkopen, moeten snel uit het portfolio en uit het magazijn.

Download de Checklist voorraadstrategie post-corona

Supply Chain Magazine en Slimstock hebben een checklist gecreëerd voor de voorraadstrategie in de turbulente tijden na de coronapandemie. Beantwoord tien vragen om scherp te krijgen of de voorraadstrategie voldoende is. ‘Nee’ noteren, betekent actie ondernemen.

Alle checklists van Supply Chain Magazine vind je hier.