Checklist voor samenwerking met leveranciers

Visual Checklist voor samenwerking met leveranciers

Door de grote volatiliteit in de vraag naar producten en de talloze disrupties in de supply chain hebben veel bedrijven geen of te weinig grip op hun voorraden. Veel magazijnen wereldwijd staan vol met producten vanwege een plotseling afgenomen vraag. Nauwe samenwerking met leveranciers is cruciaal om te kunnen leveren aan klanten en tegelijkertijd niet te veel overtollige voorraden te hebben. Een kritische check van de samenwerking met leveranciers is daarom gewenst.

Betrouwbare levering is veruit de belangrijkste orderwinner, bleek uit de Inventory Strategy Survey van Slimstock en Supply Chain Magazine in 2021 onder ruim 150 voorraadhoudende bedrijven. Deze focus op beschikbaarheid zorgde heel begrijpelijk voor de opbouw van (te) hoge voorraden. De opgelopen inflatie en de haperende economie hebben al geleid tot een afname van bestedingen door de hele keten. Voorraden zorgen voor balans in de supply chain, maar die is nu zoek omdat niet alle producten op voorraad voldoende renderen.

Afstemming met leveranciers

Samenwerking met leveranciers is van vitaal belang voor het bereiken van operationele efficiëntie en de juiste voorraden. Door nauw samen te werken met leveranciers kunnen bedrijven hun prestaties verbeteren, voorraadrisico’s verminderen en wederzijds commercieel succes stimuleren. Hoe betrouwbaarder de leverancier, hoe beter de levertijden van zijn producten. Maar de vraag van de klant bepaalt ook de winstgevendheid van deze producten en onderdelen.

Het checken van de samenwerking met leveranciers begint met een ABC-analyse voor het identificeren van de meest winstgevende artikelen. De afstemming van supply chain-doelstellingen met de commerciële doelen zorgt ervoor dat het bedrijf de juiste voorraadstrategie per product hanteert. Het delen van deze voorraadstrategie met de leveranciers en gezamenlijke prestatie-indicatoren zorgen voor de verdere noodzakelijke afstemming in de keten.

Download de Checklist voor samenwerking met leveranciers

Supply chain-softwareleverancier Slimstock en Supply Chain Magazine hebben een praktische checklist met 10 kritische vragen ontwikkeld over het niveau van samenwerking met leveranciers van producten en onderdelen. De checklist is hieronder te downloaden.

Alle checklists van Supply Chain Magazine vind je hier.