Checklist voor assortimentsmanagement

Checklist voor assortimentsmanagement

De meeste bedrijven hebben de afgelopen jaren doorlopend nieuwe productvarianten op de markt gebracht met een steeds kortere levensduur. Hiermee zijn hun assortimenten, en daarmee vaak hun voorraden, steeds verder uitgedijd. Bedrijven kunnen flink op voorraadkosten besparen en marges vergroten door het assortiment goed af te stemmen op de bedrijfsstrategie. 

De start van de coronapandemie in 2020 is vanwege de productiebeperkingen bij de uitbraak een goede gelegenheid om eens kritisch naar het assortiment te kijken. Unilever heeft tijdens de eerste golf van de coronacrisis het aantal Stock Keeping Units (SKU’s) van essentiële producten, zoals schoonmaakmiddelen, met 65 procent gereduceerd.

‘Een veel simpeler portfolio was noodzakelijk om ons bedrijf draaiende te houden’, verklaarde Marc Engel, Chief Supply Chain Officer van Unilever. Bedrijven moeten zich in deze existentiële economische crisis afvragen wat ze écht nodig hebben om business te genereren.

Bedrijfsstrategie

Bij veel bedrijven in Nederland zijn de assortimenten en voorraden niet afgestemd op de bedrijfsstrategie. Dat blijkt uit de uitvoerige Inventory Strategy Survey die Supply Chain Magazine in samenwerking met Slimstock heeft uitgevoerd. Bedrijven zeggen veelal de strategie van ‘customer intimacy’ na te streven, maar sturen in hun voorraadoperatie puur op kosten. Het is voor de winstgevendheid cruciaal dat bedrijven hun strategie vertalen in een bijbehorend productassortiment.

Download de checklist voor assortimentsmanagement

Supply Chain Media en Slimstock hebben een checklist gecreëerd om te controleren of het juiste assortiment aanwezig is en of de productlevenscycli van de artikelen helder zijn. Beantwoord tien korte vragen om snel duidelijk te hebben wat de status is van uw assortiment. ‘Nee’ noteren, betekent actie ondernemen.

Alle checklists van Supply Chain Magazine vind je hier.