Checklist voor intelligente bevoorrading

Visual checklist voor intelligente bevoorrading

Bedrijven die direct aan de consument leveren zien de complexiteit van de business toenemen en de winstgevendheid dalen. Deze stijgende complexiteit is te herleiden tot de toelevering en distributie van goederen enerzijds en de verandering van klantbehoeften en verkoopkanalen anderzijds. Deze checklist wijst bedrijven op de belangrijkste pijnpunten in het bevoorraden van winkels en distributiepunten.

Supply chains worden langer in afstand en in het aantal schakels, zijn kwetsbaarder en hebben veel te maken met uiteenlopende disrupties. Tegelijkertijd neemt de omvang van het assortiment meestal alleen maar toe, wordt de levensduur van producten korter en speelt de duurzaamheid van producten een steeds grotere rol. Consumenten hebben daarnaast steeds hogere verwachtingen omtrent snelheid en gemak. Ten slotte zet een hogere mate van transparantie in de markt de marges onder druk en vervagen grenzen tussen online en offline verkoopkanalen. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat bedrijven een opkomende behoefte hebben aan intelligente, snelle en geautomatiseerde besluitvorming om relevant en kost-effectief te blijven. Slim gebruik van data en algoritmes is cruciaal om dit te realiseren.

Anticiperen op de klantvraag

Het beter voorspellen van de klantvraag, maar ook het optimaliseren van voorraden en prijzen op basis van de voorspelde vraag, helpt bedrijven om te gaan met deze nieuwe uitdagingen en marges te maximaliseren waar mogelijk. Met de juiste aanpak kan een bedrijf de beschikbaarheid van producten verhogen en tegelijkertijd voorkomen dat het te veel voorraad opbouwt. Het slimmer anticiperen op de klantvraag leidt tot meer omzet bij hogere marges, waardoor het bedrijf meer kan investeren in innovaties. Softwareleveranciers ontwikkelen steeds meer geavanceerde methodes met de toepassing van Machine Learning (ML) en andere Artificial Intelligence (AI) om forecasting en replenishment te verbeteren. Voor de beoogde gebruikers, de bedrijven, is het een enorme uitdaging om bij de huidige werkdruk deze geavanceerde technieken in te zetten en optimaal te benutten. Vaak ontbreken intern de analytische competenties en is er geen centrale applicatie om de processen te ondersteunen.

Download de checklist voor intelligente bevoorrading

Supply Chain Media heeft samen met adviesbureau IG&H een checklist gecreëerd om te controleren of moderne technieken en nieuwe manieren van werken voldoende worden benut binnen een bedrijf. Beantwoord tien korte vragen om snel duidelijk te hebben wat de status is van uw aanpak.

Alle checklists van Supply Chain Magazine vind je hier.