Voorraadoperatie en bedrijfsstrategie zitten nog niet op één lijn

voorraadoperatie

Bedrijven zeggen customer intimacy na te streven, maar sturen in hun voorraadoperatie puur op kosten. Dat is één van de tegenstrijdigheden die naar voren komt uit de Inventory Strategy Survey, uitgevoerd door Supply Chain Magazine in samenwerking met Slimstock. ‘Wat je bij veel bedrijven ziet, is een disconnectie tussen strategie en supply chain’, zegt hoofdredacteur Martijn Lofvers. Respondenten vertellen hoe zij binnen hun bedrijf deze ontbrekende koppeling proberen te overbruggen.

Door Harm Beerens

Voorraadbeheer is een complex vakgebied waarin voor ieder product de juiste balans tussen servicegraad, supply chain-kosten en risico’s moet worden gevonden. Wat het nog extra ingewikkeld maakt, is dat die balans ook sterk afhankelijk is – of zou moeten zijn – van de strategie die een bedrijf met zo’n artikel voor ogen heeft. ‘Ik noem dit het cheap/good/fast-dilemma’, zegt voorraadexpert Jan Kraaijeveld van Slimstock. ‘Wil je in de markt de laagste prijs, het beste product of de snelste levertijd bieden? Hierin moet je keuzes maken, want alle drie tegelijk is onmogelijk. Op directieniveau zijn hier vaak duidelijke ideeën over, althans dat hoop je, maar hoe zich dat vertaalt naar de dagelijkse, operationele voorraadbeheerprocessen, daarover is nog veel kennis op te bouwen.’

Inventory Strategy Survey

Samen met Supply Chain Magazine heeft Slimstock een groot onderzoek gelanceerd om in kaart te brengen in hoeverre strategie en operatie momenteel al zijn gekoppeld en waar bedrijven precies mee worstelen. Wat voor type bedrijf wil je zijn? Wat voor supply chain hoort daar bij? Op basis van welke Kritieke Prestatie-Indicatoren (KPI’s) stuur je deze aan? Aan deze Inventory Strategy Survey hebben inmiddels meer dan 158 supply chain-directeuren, managers, analisten en planners uit industrie, groothandel en retail in Nederland deelgenomen. ‘Als je alleen al naar de algemene antwoorden kijkt, springt de discrepantie meteen in het oog’, constateert Lofvers. ‘Een grote meerderheid noemt customer intimacy als bedrijfsstrategie, maar als je vraagt wat voor type supply chain ze hanteren, dan is die primair gericht op efficiency en het minimaliseren van kosten. Daarin zie je al meteen dat het wringt.’

Geen ‘one supply chain fits all’

Volgens Lofvers zijn er, afhankelijk van de bedrijfsstrategie, zes typen supply chains te onderscheiden waarin telkens één bedrijfsafdeling dominant zou moeten zijn. Bij customer intimacy is dat Sales of de serviceafdeling, bij product leadership is R&D of Marketing leidend en bij operational excellence hebben Inkoop, Logistiek en Productie de belangrijkste stem. ‘Hierin moet je als bedrijf expliciete keuzes maken, er is namelijk niet zoiets als one supply chain fits all. Bij Action zijn de processen, systemen en KPI’s wezenlijk anders dan bij de Bijenkorf of Rituals. Het zijn weliswaar bedrijven die in dezelfde retailsector opereren, maar ze hebben een andere missie, ander DNA. Als je dat niet goed vertaalt naar het type supply chain, ontstaat er een disconnectie tussen wie je wilt zijn en wat je in de praktijk bent. Dan ga je zwabberen.’

Multi-echelon voorraadproces

Een bedrijf dat afgelopen jaren hard heeft gewerkt om de strategie synchroon te krijgen met de supply chain-organisatie, is Alliance Automotive (voorheen PartsPoint), een grote distributeur van auto-onderdelen met een assortiment van meer dan 100.000 items. ‘Met onder andere Dabeko en Staadegaard TC hebben we een aantal grote overnames gedaan en zijn we in korte tijd verdrievoudigd in omzet’, zegt Supply Chain Director Ardjan van der Blonk. ‘We hebben verschillende bedrijven met ieder hun eigen strategie, de één meer gericht op import, de ander op retail, samengevlochten tot één strak georganiseerd distributienetwerk bestaande uit ruim tweehonderd lokale voorraadpunten, zes regionale distributiecentra (dc’s) en één centraal dc.’ … … …

voorraadoperatieMeer lezen?

Lees nu het complete interview digitaal >>

of

kies voor één van onze abonnementen >>

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Supply Chain Magazine 3 – 2021.