Checklist operationele supply chain agility

Checklist operationele supply chain agility

Wereldwijd doen zich chaotische taferelen voor in supply chains door allerlei tekorten. Bedrijven moeten wendbaar zijn om met deze snelle veranderingen in vraag en aanbod van productie- en transportcapaciteit om te gaan. Essentieel hierbij voor bedrijven is om vrijwel real-time inzicht in de supply chains te hebben.

Na de eerste golf van de wereldwijde pandemie schoot de vraag naar goederen de lucht in terwijl zeehavens moesten sluiten en supply chains verstoord raakten. De vraag naar containers is inmiddels geëxplodeerd, met als resultaat dat het tekort aan capaciteit leidt tot astronomisch hoge vrachttarieven en een dagelijks terugkerende strijd om de schaarse plekken op containerschepen – tegen vrijwel elke prijs. Vrachttarieven in juli 2021 waren bijna vier tot acht zo hoog ten opzichte van begin 2020. En dat is nog zonder additionele kosten zoals toeslagen voor het piekseizoen en voor een gegarandeerde plek. Zelfs bij een boeking op de spotmarkt is de plek vaak vergeven tegen de tijd dat een producent een agent spreekt.

Aanhoudende volatiliteit

De huidige volatiliteit blijft naar verwachting aanhouden tot na het Chinese Nieuwjaar in 2022, maar ook daarna zal de situatie niet terugkeren naar het oude ‘normaal’. Vrachttarieven blijven waarschijnlijk een veelvoud bedragen van de tarieven begin 2020. De vraag naar opslagcapaciteit verandert en groeit eveneens, aangezien goederen op onverwachte tijden en locaties opduiken. En zelfs als de pandemie uitdooft, zijn er andere factoren – van klimaatverandering tot geopolitieke instabiliteit – waardoor single-source en just-in-time supply chains onder druk blijven staan. Bedrijven die zich willen aanpassen aan het nieuwe normaal en hun operatie tegen toekomstige risico’s willen beschermen, zullen de wijze waarop ze hun supply chains runnen drastisch moeten veranderen en wendbaarder moeten worden. Supply chain managers bij productie- en handelsbedrijven moeten zelf meer inzicht krijgen in de keten, omdat druk uitoefenen richting expediteurs en logistiek dienstverleners om informatie te verschaffen onvoldoende is om zelf snel beslissingen over de aanvoer te nemen.

Download de checklist

Supply Chain Magazine en digitale freight forwarder Zencargo hebben een checklist opgesteld voor operationele supply chain agility. Beantwoord tien korte vragen om snel duidelijk te hebben wat de logistieke wendbaarheid is in uw bedrijf.

Alle checklists van Supply Chain Magazine vind je hier >>