Checklist voor supply chain-transformatie

Visual Checklist voor supply chain transformatie

In de snel veranderende wereld moeten veel bedrijven hun business en daarmee ook hun supply chains transformeren. Voor deze supply chain-transformatie is het cruciaal te kijken naar de acceptatie en adoptie hiervan door de medewerkers en het bedrijf. Een oplossing kan inhoudelijk goed zijn; als die niet wordt geaccepteerd, is de kans op succes laag.

Voordat een supply chain-transformatietraject start, is het daarom nodig de acceptatie van de transformatie door de organisatie in te schatten en, waar nodig, de randvoorwaarden voor de acceptatie zo positief mogelijk te beïnvloeden. Een belangrijk onderdeel van een succesvolle supply chain-transformatie is de bepaling van de veranderbereidheid van de organisatie. Een meting hiervan geeft een beter idee van de slaagkans en de randvoorwaarden van het transformatietraject. Die kunt u vervolgens aanpassen om de slaagkans te verhogen.

Elk transformatietraject kent ook een eigen context en succesfactoren. U kunt niet zonder meer uitgaan van een geslaagde aanpak in het verleden of voorbeeldtrajecten. Bovendien is het belangrijk medewerkers actief te bevragen over hun mening over de huidige situatie en mogelijke verbeteringen om zo hun betrokkenheid te vergroten.

Gedrag

Een transformatietraject heeft als einddoel om tot een beter resultaat te komen. Dat resultaat is, naast inhoudelijke aspecten, afhankelijk van het gedrag van mensen. Dat gedrag wordt beïnvloed door onderliggende opvattingen, waarden en veronderstellingen. Hoe dieperliggend de oorzaak van het probleem, hoe meer moeite kost het een transformatie te laten slagen. U kunt de acceptatie verhogen met middelen zoals samen inventariseren en ontwerpen, communicatie, educatie, training, persoonlijke ontwikkeling en de juiste projectaanpak waarbij de betrokkenheid van mensen centraal staat. Transformatietrajecten kunnen worden geleid door verschillende functionarissen zoals de directie, consultants, een veranderteam of managers. Elk met hun eigen voor- en nadelen.

Download de checklist voor supply chain-transformatie

Advies- en interimbureau BLMC, gespecialiseerd in supply chain-transformatie, en Supply Chain Magazine hebben een praktische checklist opgesteld om te bepalen of uw bedrijf klaar is voor de beoogde supply chain-transformatie en welke randvoorwaarden nog aandacht nodig hebben. Beantwoord de 10 vragen en ontdek hoe u het succes van uw transformatie kunt verhogen.