Boek De AlignmentPuzzel

‘Alignment’ betekent: ‘gezamenlijk, in overeenstemming werken aan een doel’. En dat is precies waar het nogal eens aan ontbreekt in veel organisaties. Hoe komt dat toch? Ligt het aan de mensen of aan de manier waarop we organisaties opzetten en besturen? Het boek De AlignmentPuzzel geeft inzicht en helpt organisaties efficiënter te worden én een stuk leuker om in te werken.

Vrijwel alle managementliteratuur die sinds het begin van deze eeuw is verschenen, gaat uit van de menswetenschappen. Daarbij zijn onderwerpen als leiderschap, persoonlijke effectiviteit en groepsprocessen populair. Maar die boeken geven geen antwoord op de vraag waarom zoveel medewerkers zich groen en geel ergeren aan de bureaucratie en de hokjescultuur. Of op de vraag waarom bedrijven zoveel op eilandenrijken lijken, in plaats van op een gestroomlijnde organisatie die resultaatgericht en efficiënt haar doelen bereikt. Dit boek geeft daar wel een antwoord op, aldus de schrijvers.

Met name grotere organisaties zijn vaak verzuild, log en suf. Organisatieonderdelen zijn niet goed op elkaar afgestemd, inefficiënt, weinig slagvaardig en bieden geen prettige werkomgeving. Lokale afdelingsbelangen krijgen vaak een groter gewicht dan het gemeenschappelijke belang. Dat is vreemd. Alle medewerkers zouden toch schouder aan schouder het gemeenschappelijke belang moeten dienen om de onderneming beter te laten renderen?

Download teaser De AlignmentPuzzel

Wat de schrijvers van De AlignmentPuzzel betreft moet de oorzaak niet in de mensen worden gezocht, maar in de manier waarop organisaties worden ontworpen en bestuurd. Binnen verzuilde organisaties worden allerlei kunstmatige belangentegenstellingen gecreëerd en ontbreekt het aan een helder beeld van het pad naar het gemeenschappelijke doel. Waarom dat zo is, wat dat kost en hoe het beter kan, daarover gaat dit boek. De AlignmentPuzzel is geschreven door de vier management-adviseurs Hans Veltman, Jacques Adriaansen, Peter Morren en Rob Kwikkers. Met hun aanpak willen ze organisaties niet alleen efficiënter en slagvaardiger maken, maar ook veel leuker om in te werken.

Download: De AlignmentPuzzel