Praktisch, (over)compleet boek voor intern alignment

De AlignmentPuzzel

Opvallend genoeg begint het boek ‘De AlignmentPuzzel’ met de geslaagde inval van Pruisen door Napoleon in 1806. Het twee keer zo grote leger van Pruisen verloor door gebrek aan eenduidige visie, slechte onderlinge communicatie, onduidelijke plannen en falende uitvoering. Door misalignment dus.

De auteurs onderkennen misalignment in organisaties in verschillende richting: verticaal tussen de lagen, horizontaal tussen afdelingen en diagonaal tussen staf en uitvoerende functies. Deze vormen van misalignment leiden tot verlies aan slagkracht, zo ook bij het Pruisische leger in 1806. De Eindhovense hoogleraar bedrijfseconomie Theeuwes, mentor van de vier auteurs, stelde: ‘Bij gebrek aan visie neemt de boekhouder het over.’

De sleutel tot de oplossing van misalignment ligt in het starten bij de bedrijfsprocessen. De duidelijk gedefinieerde strategie schrijft voor wat het bedrijf aan klanten kan en moet beloven en hoe dit valt te realiseren. Om deze vaak genegeerde logica te verhelderen, biedt het boek naast de hoofdstukken met uitleg ook ter afwisseling het praktijkverhaal van een fietsenfabriek in een transformatie met een vrouwelijke productiedirecteur als hoofdpersoon.

Dit omvangrijke boek biedt een schat aan strategische informatie van directies, managers, adviseurs, opleiders en studenten. Het biedt een welkom en noodzakelijk tegenwicht voor de vele oppervlakkige titels over leiderschap en andere sociologische onderwerpen. Eindelijk een handvat om het veelvuldige misalignment in bedrijven en organisaties op te lossen.

De AlignmentPuzzel – Waarom ontstaat een eilandjes-organisatie en wat kun je eraan doen?’ (2022), Hans Veltman, Jacques Adriaansen, Peter Morren en Rob Kwikkers, Uitgeverij Haystack, 383 blz., €39,50

De AlignmentPuzzel