Blockchain voor business

Blockchain voor business

Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over wat de technologie blockchain voor bedrijven kan betekenen. Met het boek ‘Blockchain organiseren voor managers’ willen de auteurs Paul Bessems en Walter Bril duidelijk maken waar en hoe deze encryptietechniek organisatie- en managementproblemen kan oplossen.

Bessems en Bril beschrijven heel helder de werking van de technologie en de mogelijke toepassingen in de praktijk aan de hand van de analogie tussen de waardestroom van fysieke goederen en de digitale blockchain. Eén paragraaf gaat specifiek in op de toepassing van blockchain in supply chains, waaronder tracking & tracing van varkensvlees uit China door de Amerikaanse retailer Walmart.

De genoemde toepassingsmogelijkheden beperken zich tot het volgen van producten en materialen stroomafwaarts in de supply chain. Het boek rept er echter met geen woord over dat blockchain in theorie eindelijk de goederen-, informatie- en geldstromen kan integreren en daarmee synchroniseren. Hierdoor kunnen ketenpartners gezamenlijke de gebruikelijke opslingereffecten drastisch reduceren en tegelijkertijd cashflow-problemen in de keten elimineren.

‘Blockchain organiseren voor managers’ (2017), Paul Bessems & Walter Bril. Uitgegeven via Mijnmanagementboek.nl, 132 blz., €20.

Oordeel: ***