Hoe halen we blockchain uit de trog van desillusie?

Wat wordt gezien als de grootste revolutie na de opkomst van internet, zit momenteel even in een dipje. Blockchain zit in de ‘trog van desillusie’, stelt analistenbureau Gartner vast. Het nieuwe en spannende is eraf, maar succesverhalen zijn er ook nog niet. In dit boek wordt nog eens goed uitgelegd wat er zo baanbrekend is aan blockchain en waarom het juist op het vakgebied van supply chain management voor een revolutie gaat zorgen.

Zoals we van de analisten van Gartner gewend zijn, begint dit boek met ronkende teksten over hoe spectaculair de impact van blockchain op supply chains gaat zijn. De totale ‘business value’ die blockchain genereert, zal volgens Gartner in 2030 ruim 3000 miljard (!) dollar bedragen. Als straks alle transacties, vanaf de boer tot aan de consument, op een veilige manier decentraal worden opgeslagen en op een gecontroleerde manier aan ketenpartners beschikbaar worden gesteld, biedt dat ongekende mogelijkheden.

In ‘The real business of blockchain’ beschrijven de auteurs David Furlonger en Christophe Uzureau in welke drie fasen de blockchain-revolutie zich de komende jaren gaat voltrekken. Of beter gezegd: ís aan het voltrekken, want de eerste fase hebben we inmiddels achter de rug. Dat was de fase waarin we de eerste pilots zagen, op allerlei deelaspecten van blockchain. Het boek geeft hiervan een aantal mooie voorbeelden, zoals een project bij Alibaba op het gebied van food traceability en bij Maersk op het gebied van visibility en transportdocumenten.

Ware blockchain-filosofie

Waarom deze initiatieven door Gartner niet als volwaardige blockchain-projecten worden beschouwd, komt doordat ze vanuit één bedrijf op een klassiek-hiërarchische manier worden aangestuurd. In de volgende fase, waarin we nu dus zitten, zullen we projecten gaan zien waarin de ware blockchain-filosofie wordt toegepast, dus met een decentraal gestuurde aanpak. Cruciaal hierbij is dat er een nieuw soort cryptomunt wordt gedefinieerd, waarmee zowel goederen, diensten als informatiepakketjes kunnen worden ‘verhandeld’. Waarom traditionele betalingssystemen hiervoor ongeschikt zijn, wordt in het interessante hoofdstuk over ‘tokenezation’ nauwkeurig uitgelegd.

Intelligente cv-ketel

Pas als aan alle randvoorwaarden is voldaan, is de weg vrij voor de derde, ultieme fase van de blockchain-revolutie. Hierin zijn het niet meer mensen die met elkaar zakendoen, maar zullen transacties door computers en apparaten worden afgehandeld. Het Internet of Things zal hiermee een nieuwe dimensie krijgen, verwachten de auteurs, en als voorbeeld geven ze de intelligente cv-ketel die met het zonnepaneelsysteem van de buren over de prijs van energie onderhandelt en hierin zelfstandig een deal sluit. Ook zullen er nieuwe ‘decentrale’ businessmodellen rondom de deeleconomie ontstaan, zoals je nu in de VS al hebt: Zipcar op het gebied van auto’s en LO3 op het gebied van energie.

Volgens analistenbureau Gartner waren de verwachtingen rondom blockchain torenhoog, maar zit de technologie even in een dip. Met goed geschreven boeken zoals dit, waarin wordt aangegeven hoe bedrijven de volgende stap kunnen zetten, kan die dip nooit heel lang meer duren.

‘The real business of blockchain’ (2019), Furlonger & Uzureau (Gartner). Harvard Business Review Press, 257 blz., €27,99

blockchain