Blockchain als langverwacht keerpunt in supply chain management

blockchain

In het recent verschenen boek ‘Integrating blockchain into supply chain management’ wordt het fenomeen blockchain vakkundig van zijn wollige en abstracte opsmuk ontdaan. De vier auteurs leggen klip en klaar uit hoe je van een ketentransactie een informatiepakketje (block) met relevante supply chain-informatie maakt, hoe je die met elkaar verbindt (chain) en aan alle ketenpartijen ter beschikking stelt. Ook alle andere technische aspecten van blockchain worden op een no nonsense-manier geduid en verduidelijkt.

Het boek bevat heerlijk ontnuchterende citaten van ervaringsdeskundigen. Heel baanbrekend vonden ze het niet, maar het heeft ze wel veel inzicht opgeleverd, vertellen topmanagers van onder andere Maersk en Walmart. Bij Maersk zien ze via blockchain nu direct waar een container zich bevindt, en bij Walmart kunnen ze met één druk op de knop de hele logistieke geschiedenis van een partij Mexicaanse mango’s traceren. ‘We hadden dat ook wel met ons eigen systeem gekund’, zegt Frank Yiannas van Walmart, ‘maar niet voor 70.000 food SKU’s tegelijk.’ Omdat het voor Walmart onmogelijk is om met al die toeleveranciers een aparte IT-koppeling te bouwen, zit daar wat hem betreft de gamechanger.

Businessvoordelen van blockchain

De werkelijke businessvoordelen van blockchain zitten niet in visibility maar in procesverbeteringen, schrijven de auteurs in het tweede gedeelte van hun boek. In aparte hoofdstukken wordt beschreven wat die procesverbeteringen dan zoal kunnen zijn, op respectievelijk het vlak van voorraadmanagement, demand management, supply management en transportmanagement. Als voorbeeld noemen ze het beruchte bullwhip-effect waar al twintig jaar over wordt gesproken maar waarvan de negatieve gevolgen door de globalisering en versnippering van supply chains alleen maar erger lijkt te worden. Met blockchain kan dit probleem eindelijk en vrijwel volledig worden opgelost, laat het boek heel duidelijk zien.

Het moeilijkste deel van blockchain is niet de technologie of het in kaart brengen van de toepassingsmogelijkheden, maar: hoe breng je het in praktijk? Daarover gaat het derde deel van het boek. Hoe maak je als bedrijf de businesscase en hoe ga je van start? De auteurs geven hiervoor praktische tips en delen de lessen die tijdens de hype rondom RFID zijn geleerd.

Hype cycle

Volgens de hype cycle van analistenbureau Gartner zit blockchain momenteel in de trog van desillusie. De echte succesverhalen moeten nog komen. Maar in dit boek wordt dat door de auteurs met klem bestreden. Desillusie? Bij hen spat het enthousiasme er nog op iedere bladzijde vanaf. De hype rondom blockchain is volgens hen in volle gang en zal voor een keerpunt in supply chain management zorgen. ‘Het duwt en trekt de supply chain-wereld eindelijk richting de innovaties die het twintig jaar geleden al had moeten implementeren.’

‘Integrating blockchain into supply chain management’ (2020), Van Hoek, Fugate, Davletshin & Waller. Kogan Page, 264 blz., €49,99

blockchain