Bedrijven willen meer grip op de keten

logistieke vastgoedsector

Bedrijven lopen tegen de grenzen van hun bedrijfssystemen aan. De turbulente coronajaren maakten pijnlijk duidelijk dat ze hun logistieke ketens onvoldoende onder controle hadden. Om hierin meer inzicht te krijgen bestudeerde adviesbureau Jeroen van den Berg Consulting twintig actuele logistieke softwareprojecten. Conclusie is dat bedrijven met name oplossingen zoeken om hun ketens als samenhangend geheel te laten opereren.

Bedrijven investeren in nieuwe software om meer grip te krijgen op hun end-to-end supply chains. Desnoods gaat zelfs het volledige IT-landschap op de schop, waarbij gespecialiseerde pakketten de voorkeur lijken te hebben boven bedrijfsbrede systemen, aldus Jeroen van den Berg Consulting.

De wens om meer grip te krijgen op de keten vloeit voort uit de coronajaren, die met hun schaarse voorraden en extreme vraagschommelingen voor veel ondernemingen een logistieke worsteling waren. Andere beweegredenen zijn kostenbesparing, groei, de introductie van nieuwe diensten en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Grenzen van de bedrijfssoftware

Bedrijven zien dat ze tegen de grenzen van hun bedrijfssoftware aanlopen, aldus het adviesbureau, dat gespecialiseerd is in warehouse management en logistieke automatisering. Een enkel systeem vervangen is in veel gevallen niet toereikend. Maar liefst 40 procent van de bedrijven vernieuwt volgens Jeroen van den Berg Consulting het gehele IT-landschap, inclusief Enterprise Resource Planning (ERP) en andere systemen.

Best-of-breed architecturen

Verder laat het onderzoek een significante verschuiving zien van bedrijfsbrede ERP-pakketten naar best-of-breed architecturen met gespecialiseerde pakketten en onderlinge koppelingen. En daar waar oorspronkelijk 70 procent van de bedrijven in het onderzoek een bedrijfsbreed ERP gebruikte, geldt dat na de projecten nog slechts voor 20 procent, aldus de onderzoeksresultaten.