Auto-industrie gaat weer focussen op duurzaamheid nu supply chains stabiliseren

auto-industrie

De auto-industrie heeft weer meer vertrouwen in het aanpakken van toekomstige verstoringen in de supply chain nu ze de achterstand in orders heeft teruggebracht met 61 procent. Volgend jaar is die achterstand naar verwachting volledig weggewerkt. De focus moet dan weer komen te liggen op duurzaamheid, want nog niet de helft van de organisaties heeft daar in de afgelopen twaalf maanden initiatieven voor ontplooid en slechts 13 procent hiervan wordt actief opgeschaald. Dat blijkt uit het nieuwe rapport ‘Automotive supply chain: Pursuing long-term resilience’ van het Capgemini Research Institute.

Hoewel de supply chain-problemen inmiddels dus gestabiliseerd zijn, zijn de ketens nog steeds aan verandering onderhevig als gevolg van hun complexiteit en steeds veranderende factoren. De versnelling van de productie van elektrische voertuigen bijvoorbeeld, nieuwe regelgeving en overheidsbeleid en de invoering van meer softwarematige functies als Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), waardoor de vraag naar halfgeleiders toeneemt.

Ook is er is een wereldwijde herschikking aan de gang omdat de offshore-aanbestedingen de afgelopen twee jaar met 22 procent zijn gedaald. Europa leidt deze trend en heeft de offshore-inkoop sinds 2021 met een kwart verminderd. Daarna volgen Azië-Pacific en de VS, die hun offshore-inkoop met respectievelijk 20 en 18 procent terugbrachten.

Uit het rapport blijkt ook dat organisaties in de auto-industrie verwachten dat hun offshore-inkoop tegen 2025 met nog eens 19 procent zal zijn afgenomen, omdat de productie van elektrische auto’s toeneemt en de fabricage van belangrijke elektronicacomponenten wordt verplaatst.

Duurzaamheidsinspanningen haperen

Opeenvolgende crises in de supply chain slokten alle tijd van autofabrikanten op en leidden de aandacht – en investeringen – af van duurzaamheidsinitiatieven. Duurzaamheid wordt daardoor door veel bedrijven momenteel niet als een prioriteit beschouwd. Slechts 37 procent van de respondenten geeft aan dat kwesties als carbon footprint management en milieurisico’s van invloed zijn op de besluitvorming in de keten.

De investeringen binnen de sector weerspiegelen deze trend. En terwijl de totale investeringen van Original Equipment Manufacturers (OEM’s) in duurzaamheid van de supply chain gelijk zijn aan vorig jaar, is de jaarlijkse investering van leveranciers aanzienlijk gedaald met 17 procent.

Hoewel duurzaamheid en circulariteit belangrijk zijn voor het opbouwen van een veerkrachtigere supply chain en om activiteiten toekomstbestendig te maken, liep de opschaling van initiatieven in de auto-industrie op het gebied van de circulaire economie vertraging op door een tekort aan leveranciers van gerecyclede materialen. En door een tekort aan de materialen zelf. Automotive-organisaties wegen duurzaamheid en circulaire economie nu af tegen factoren als kosten en betaalbaarheid. Volgens het rapport kunnen digitale oplossingen helpen om de balans te vinden tussen deze verschillende, concurrerende factoren.

Aanjagers van nearshoring

Nearshoring-strategieën in de auto-industrie zullen volgens het rapport naar verwachting worden versterkt, met name door de invoering van elektrische en software-gedefinieerde voertuigen en de ontwikkeling van regelgeving en overheidsbeleid.

Het gemiddelde aandeel van de waarde van auto’s dat wordt toegeschreven aan halfgeleiders en sensoren is de afgelopen twee jaar met 51 procent gestegen. Verwacht wordt dat dit aandeel tussen 2023 en 2025 met nog eens 46 procent zal stijgen. Slechts de helft van de OEM’s beschouwt de huidige aanvoer van halfgeleidercomponenten echter als veilig.

Van de ondervraagden meldde 70 procent dat het grootste deel van de aanvoer momenteel uit China, Taiwan, Japan en Korea komt. In een poging meer bevoorradingszekerheid te krijgen, investeren OEM’s in alternatieve methoden voor bevoorrading en stappen ze af van tier 1- en tier 2-leveranciers. Gemiddeld hebben ze bijvoorbeeld slechts drie jaar lang grondstoffen voor batterijen voor elektrische auto’s.

Opbouwen van voorraden gestabiliseerd

Volgens het rapport is de helft van de OEM’s in de auto-industrie ervan overtuigd dat ze 60 procent van het omzetverlies dat ze in 2022 leden, zouden kunnen vermijden als dezelfde scenario’s – inclusief het tekort aan halfgeleiders – zich nu opnieuw zouden voordoen.

Om operationele en logistieke problemen aan te pakken, hebben zowel leveranciers als OEM’s strategieën gehanteerd die gebaseerd zijn op het toevoegen van operationele investeringen en werkkapitaal. 81 procent van de leveranciers en 44 procent van de OEM’s blijkt extra voorraad te hebben opgebouwd. Volgens de onderzoekers is echter duidelijk dat dit op de lange termijn niet vol te houden is, omdat het aanhouden van te grote voorraden allerlei negatieve effecten kan hebben op het operationele en financiële welzijn van de betrokken bedrijven.

Intelligente datagestuurde strategie

Visibility en transparantie zijn volgens de onderzoekers essentieel voor het creëren van een betrouwbaar ecosysteem van leveranciers. 53 procent van de respondenten blijkt over een volwassen intelligente supply chain te beschikken om datagestuurde besluitvorming mogelijk te maken. Het maakt de integratie van nieuwere technologieën zoals AI en data-analyse mogelijk.

‘De afgelopen jaren waren organisaties gedwongen om supply chain management halsoverkop te herstructureren en te herfinancieren om door verstoringen op alle fronten te kunnen navigeren’, zegt Alexandre Audoin, Global Head of Automotive Industry bij Capgemini.

‘Hoewel de situatie nu positiever is, moeten autofabrikanten zich richten op een intelligente en datagestuurde strategie voor de lange termijn die veerkracht en concurrentievoordeel opbouwt. Circulariteit is hierin een essentieel onderdeel, niet alleen om organisaties te helpen bij het navigeren door veranderingen in de regelgeving, maar ook om nieuwe spelers in het ecosysteem op te nemen en ambitieuze klimaatdoelstellingen te behalen’, aldus Audoin.