CO2e Emission Calculator geeft bedrijven goed beeld van hun klimaatimpact

CO2e Emission Calculator

De CO2e Emission Calculator van Worldfavor is een nieuwe tool die bedrijven en investeerders essentiële data over de scope 3-emissies van hun leveranciers en portefeuillebedrijven geeft. Hiermee krijgen ze een compleet beeld van hun klimaatimpact, om vervolgens slimme maatregelen te kunnen nemen.

Steeds meer organisaties in de publieke en private sector vragen rapportages over scope 3-emissies. Dit gaat onder andere over de indirecte CO2-uitstoot binnen de supply chain van bedrijven en investeerders. De groeiende vraag naar deze data stelt bedrijven voor de uitdaging de volledige omvang van hun klimaatimpact in kaart te brengen.

Voor inzicht in de scope 3-emissies en de verbetermogelijkheden zijn nauwkeurige emissiegegevens natuurlijk een vereiste. Veel leveranciers en portefeuillebedrijven missen echter de tools, middelen en kennis om die informatie te leveren. Voor hen is de nieuwe CO2e Emission Calculator van Worldfavor, het wereldwijde platform voor het raadplegen en delen van ESG-data, bedoeld. Met de tool kunnen ze zelf hun uitstoot berekenen en daarover rapporteren.

Data filteren

Omdat niet alle bronnen van schadelijke emissies voor elk bedrijf even relevant zijn, biedt de CO2e Emission Calculator de functie om data te filteren. Zo krijgen organisaties een goed beeld van de emissiefactoren die binnen hun sector gerapporteerd worden.

De tool maakt alle data inzichtelijk. Gebruikers kunnen hun totale emissie inzien of inzoomen op de CO2-uitstoot die gekoppeld is aan specifieke bedrijfsactiviteiten. Doel van de calculator is om bedrijven en investeerders een compleet beeld van de CO2-voetafdruk van alle bedrijfsactiviteiten te geven. Hiermee kunnen ze gefundeerde beslissingen nemen en prioriteiten stellen bij het terugdringen van de uitstoot.

Overzichtelijke spreadsheets

Met de CO2e Emission Calculator kunnen leveranciers en portefeuillebedrijven bovendien ook inzichten exporteren en vertalen naar overzichtelijke spreadsheets. Deze zijn vervolgens eenvoudig te delen met investeerders, zakelijke partners en andere belanghebbenden.

‘Worldfavor gelooft dat duurzaamheid cruciaal is voor het succes van elke onderneming. Wij zijn trots dat we onze klanten met de CO2e Emission Calculator hiermee kunnen helpen’, meldt CEO Andreas Liljendahl van Worldfavor. Liljendahl is overtuigd van de positieve impact die deze tool zal hebben op bedrijven en investeerders die hun CO2-voetafdruk willen verkleinen.

CO2e Emission Calculator