‘Supply chain executive kan niet in zijn eentje scope 3-emissies reduceren’

scope 3-emissies

De grootste bedrijven van Europa zijn verplicht om elk jaar verantwoording af te leggen over de CO2-emissies in hun supply chains. Is het de taak van de chief supply chain officer (CSCO) om projecten voor reductie van deze scope 3-emissies te starten en te ondersteunen? Ja, vinden de CSCO’s van AkzoNobel, Heineken, Bayer en Vestas. Zij zijn als geen ander daartoe gepositioneerd, maar ze kunnen niet in hun eentje zorgen voor minder uitstoot bij leveranciers en afnemers. ‘Het hele leiderschapsteam moet achter deze ambitie staan.’

Elk jaar krijgen supply chain executives de vraag voorgelegd welke twee megatrends op de lange termijn de grootste impact op de bedrijfsvoering hebben. Net als vorig jaar staat ook nu weer duurzaamheid en schaarste aan grondstoffen bovenaan (74%), op de voet gevolgd door digitalisering en technologische veranderingen (63%). Op zeer ruime afstand volgen andere megatrends als globalisering (21%), schaarste op de arbeidsmarkt (21%) en reshoring (15%).

Niet het belangrijkste gespreksonderwerp

Dat duurzaamheid op de lange termijn zo’n grote impact heeft, betekent echter niet dat dit thema momenteel ook het belangrijkste gespreksonderwerp aan de bestuurstafel is. Dat is digitalisering en transformatie (58%), op de voet gevolgd door kostenbesparing en operational excellence (53%). Duurzaamheid komt pas op de vierde plaats (32%), nog achter customer excellence en optimalisatie van het productportfolio (37%).

Dat duurzaamheid zo laag op de agenda van executives staat, is extra opvallend gezien de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die op 1 januari in werking is getreden. Alle grote bedrijven in Europa zijn vanaf dit jaar verplicht om volgens strakke richtlijnen te rapporteren over duurzaamheid. Daaronder valt ook het in kaart brengen van de scope 3-emissies: de CO2-uitstoot elders in de supply chain, zowel bij leveranciers van grondstoffen en onderdelen als bij afnemers en gebruikers van eindproducten. Het in kaart brengen en verminderen van scope 3-emissies lijkt bij uitstek een taak van de supply chain executive.

Duurzaamheid is bepalend voor succes

Dat vindt ook Karen-Marie Katholm, chief integrated supply chain officer van verfproducent AkzoNobel. ‘Als chief supply chain officer is het een van mijn belangrijkste taken om projecten op te zetten die leiden tot reductie van de scope 3-emissies. Duurzaamheid en milieuverantwoord ondernemen worden steeds meer bepalend voor het succes van supply chains. Met een proactieve aanpak van emissies en het stimuleren van duurzaamheidsprojecten dragen wij niet alleen bij aan een groenere toekomst, maar verbeteren we op lange termijn ook onze concurrentiepositie en onze reputatie in de markt.’

Tommy Rahbek Nielsen benadrukt dat de verantwoordelijkheid verder reikt dan de vier muren van het eigen bedrijf. ‘Alles wat we willen bereiken, is geworteld in de groene transitie. Daarom is het noodzakelijk dat we niet alleen verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen uitstoot, maar voor die van de hele supply chain’, zegt de chief operations officer (COO) van windmolenfabrikant Vestas. ‘De volledige supply chain moet het perspectief zijn. Niet alleen de productie, maar ook de inkomende en uitgaande goederenstromen. In ons bedrijf moeten we bijvoorbeeld ook de installatie en het onderhoud op lange termijn meenemen om echt verschil te maken.’ 

CSCO is beste gepositioneerd

Thomas Panzer stelt dat de chief supply chain officer als geen ander in staat is invloed uit te oefenen op de scope 3-emissies. ‘Als initiatiefnemer en sponsor van scope 3-projecten kan de CSCO een centrale rol spelen bij het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen’, stelt het voormalige hoofd supply chain management bij geneesmiddelenproducent Bayer. ‘Hij heeft inzicht in de end-to-end supply chain inclusief de activiteiten stroomopwaarts en -afwaarts. Een CSCO heeft veel invloed en kan multifunctionele teams mobiliseren om duurzaamheidsprojecten op te zetten. Door samen te werken met verschillende afdelingen zoals inkoop, logistiek, productie en verkoop kan de CSCO alle activiteiten op elkaar afstemmen op reductie van de scope 3-emissies.’

De CSCO is volgens Panzer in de positie om duurzaamheid op te nemen in de bedrijfsstrategie. ‘Hij kan robuuste traceringssystemen implementeren om te kunnen rapporteren over de duurzaamheidsprestaties in de supply chain. Hij kan samenwerken met externe belanghebbenden zoals klanten, brancheverenigingen en duurzaamheidsorganisaties om best practices te delen en branchebrede initiatieven te stimuleren. Door als initiator en sponsor van scope 3-projecten te fungeren, kan hij zo een bijdrage leveren aan de algemene duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf.’

CSCO kan het niet alleen

CSCO Magne Setnes van bierbrouwer Heineken benadrukt dat de CSCO niet in zijn eentje kan zorgen voor reductie van scope 3-emissies. ‘Voor succes zijn multifunctionele partnerschappen nodig, zowel intern binnen het bedrijf als extern met leveranciers en klanten. Het hele leiderschapsteam moet achter deze ambitie staan. Hoewel de CSCO een belangrijke rol heeft, is de gezamenlijke inzet en bijdrage van alle executives nodig.’