Wiskundig model biedt uitkomst bij conflicterende KPI’s

conflicterende KPI’s

Kosten verlagen, servicelevels vergroten, emissies reduceren en risico’s minimaliseren: bedrijven willen het liefst aan al deze doelstellingen voldoen, maar hebben moeite de juiste afwegingen te maken. Tijdens Webinar Wednesday legt AIMMS uit hoe een wiskundig model van de supply chain kan helpen om de juiste beslissingen te nemen bij conflicterende KPI’s. ‘Het gaat er niet om welke stakeholder wint of verliest, maar wat het beste is voor het bedrijf.’ 

Door Marcel te Lindert

Eén op de vijf supply chain professionals noemt niet het analyseren van verstoringen of het visualiseren van de supply chain, maar conflicterende KPI’s als hun belangrijkste uitdaging. Catalina Perez kan zich daar alles bij voorstellen. ‘In het verleden was de focus in supply chain vooral gericht op kosten. Maar tegenwoordig spelen veel meer factoren een rol’, meldt de senior supply chain consultant van AIMMS. ‘Bedrijven willen hun servicelevels in stand houden of zelfs verbeteren, maar tegelijkertijd niet te hoge voorraden aanleggen. Ondertussen neemt het aantal disrupties toe. Bedrijven willen hun risico’s reduceren, maar wat betekent dat voor de voorraadniveaus? En dan hebben we het nog niet gehad over duurzaamheid. Wie CO2-neutraal wil opereren, zal meer kosten maken, maar misschien ook de servicelevels zien dalen.’

De vraag is hoe je al die verschillende factoren tegen elkaar moet afwegen. De chief financial officer kijkt vooral naar kosten en werkkapitaal, terwijl de chief commercial officer alleen maar omzet wil draaien. De chief supply chain officer is gericht op de servicelevels, terwijl de chief sustainability officer de emissies probeert te verlagen. Onderzoek toont aan dat niet meer dan 15 tot 20 procent van de bedrijven alle verschillende belangen op elkaar heeft afgestemd. Scenarioplanning kan uitkomst bieden, stelt Perez. ‘Het gaat er niet om wie er wint of verliest. Dat de ene stakeholder meer macht heeft dan de andere, mag geen rol spelen. Waar het wel om gaat, is de optimale balans vinden tussen verschillende belangen zoals bijvoorbeeld kosten en CO2-emissies. Het gaat om de uitkomst die het beste is voor de organisatie en tegemoetkomt aan alle belangen.’

KPI’s vertalen naar doelstellingen

AIMMS zet een tool in de markt die bedrijven in staat stelt om hun supply chain te modelleren en wiskundig te optimaliseren door scenario’s te draaien. ‘Wat wij allereerst doen, is het vertalen van KPI’s naar doelstellingen. Wil het bedrijf de kosten minimaliseren, de risico’s minimaliseren, de emissies minimaliseren of alles tegelijk? Waar het om gaat, is het maken van de juiste afwegingen’, verklaart Paul van Nierop, product owner network design bij AIMMS.

Daarna kijkt AIMMS naar de beslissingen die het bedrijf moet nemen. Welke producten moet ik op welke locatie maken? Welke transportmodaliteit moet ik inzetten? Om antwoord op die vragen te kunnen geven, zijn data nodig. ‘We hebben enig inzicht in de vraag nodig. We hebben inzicht in de kosten nodig, bijvoorbeeld van de verschillende transportmodaliteiten. En tot slot is het zaak om inzicht te hebben in de restricties waarmee we rekening moeten houden. Denk aan de maximale transportcapaciteit op een bepaalde route of de voorwaarden uit de contracten met leveranciers. Al die zaken zijn nodig om met onze tool de supply chain te kunnen optimaliseren.’

Goed onderbouwde beslissing

Voor zeevrachtvervoerder Wilhelmsen heeft AIMMS de tool ingezet om te berekenen wat de impact van een nieuwe vestiging in Azië is op de kosten en de uitstoot. Met die nieuwe vestiging hoopte het bedrijf de risico’s te reduceren. ‘Hier draait het om de afweging tussen kosten en uitstoot. We hebben een model gebouwd om te onderzoeken waar die vestiging zou moeten komen’, verklaart Perez. ‘Vervolgens hebben we op basis van bestaande data berekend hoe de kosten en de uitstoot veranderen. Het resultaat is dat ze een goed onderbouwde beslissing konden nemen. Door vooraf inzicht in de kosten en de uitstoot te geven, wisten ze iedereen aan de bestuurstafel te overtuigen en de zorgen van de verschillende stakeholders weg te nemen.’

De grootste uitdaging van Intel betrof de afweging tussen kosten en servicelevel. De fabrikant van computerchips wil zijn servicelevels verbeteren door de doorlooptijden in de supply chain te verkorten. AIMMS bouwde voor Intel een digital twin van de supply chain, die onder andere laat zien wat de gevolgen van aanpassingen in de doorlooptijden voor de kosten zijn. ‘Op dit moment zijn ze bezig om ook de emissies in deze digital twin mee te nemen. Daardoor zijn ze in staat de servicelevels te verbeteren en tegelijkertijd de kosten en de uitstoot onder controle te houden’, legt Van Nierop uit.

Reduceren van responstijden

Voor British Telecom betekent het optimaliseren van servicelevels iets anders: het reduceren van de responstijden van servicemonteurs. ‘Omdat de monteurs de juiste onderdelen moesten ophalen, waren de rijtijden langer dan nodig. Zij zijn erin geslaagd de rijtijden te verkorten tot 15 minuten en tegelijkertijd de kosten te verlagen. Nu gebruiken ze het model dat we voor hen hebben gebouwd voor andere vraagstukken, zoals het bepalen van de optimale locaties van spare parts en het berekenen van de voorraadniveaus op die locaties.’

Meubelfabrikant La-Z-Boy heeft zijn supply chain gemodelleerd om de mogelijkheden voor nearshoring te onderzoeken. Het resultaat is een reductie van de risico’s, terwijl de productiecapaciteit is vergroot en de kosten zijn gereduceerd. Van Nierop: ‘De technologie stelt je in staat om de hele supply chain van begin tot eind te optimaliseren. Sommige klanten focussen meer op het deel stroomopwaarts in de keten, andere klanten meer stroomafwaarts. Maar er zijn ook klanten die naar de hele supply chain kijken.’