Planning-apps voor zelfbediening

planning-apps

De platformtool SC Navigator van Aimms maakt teams zelf bekwaam om met supply chain analytics te werken. Het is een platformconcept dat specifiek gericht is op supply chain planning en verschillende applicaties daarvan samenbrengt in het platform. Ter plekke kan SC Navigator scenario’s testen die bijdragen aan het maken van beslissingen. Deze leverancier speelt daarmee in op de behoefte van teams om zelfstandig te werk te gaan in een wendbare omgeving.

Meestal is er binnen een team één expert waar alle analytische vraagstukken bij worden neergelegd. Dit heeft als resultaat dat die persoon de bottleneck is in het team. Mocht een team geen specialist hebben, dan worden vaak consultants gevraagd om vraagstukken te onderzoeken en hierover een advies uit te brengen. ‘Mensen in de supply chain moeten beslissingen nemen en dat zelf kunnen doen met software die toegankelijk en eenvoudig te gebruiken is. Zonder afhankelijk te zijn van een expert’, zegt Paul van Nierop, Senior Supply Chain Consultant bij Aimms. Met SC Navigator wil Aimms teams in staat stellen om zelfstandig vraagstukken op te lossen.

Bij supply chain planning gaat het erom te anticiperen op verschillende toekomstscenario’s en te kijken naar de meest optimale en effectieve manier daartoe. De onderliggende Aimms-technologie richt zich op prescriptive analytics door middel van wiskundige optimalisatie. Met de komst van SC Navigator is het nu mogelijk voor teams om deze onderliggende technologie zelfstandig in gebruik te nemen.

Software niet alleen voor experts

‘We vinden dat supply chain analytics-software niet alleen voor experts, maar voor iedereen in het team beschikbaar en bruikbaar moet zijn’, zegt Van Nierop. Alle verschillende planning-applicaties komen samen in het platform en maken gebruik van dezelfde data. Dat is een voordeel om te kunnen groeien naar end-to-end-optimalisatie. Van Nierop geeft als tweede voordeel dat het platform transparant is. ‘Daardoor kun je altijd de motorkap openen om te begrijpen hoe een scenario of advies tot stand gekomen is.’

Om potentiële klanten de mogelijkheid te geven zelf te zien of zij gebaat zijn bij SC Navigator, wordt de applicatie gedemonstreerd met data van de klant. Daarbij werkt Aimms nauw samen met haar klanten tijdens de implementatie van de platformtool. ‘We trainen, coachen, mentoren en werken samen met de gegevens van de klant voordat de software live gaat. Dit doen we om zeker te zijn dat SC Navigator van toegevoegde waarde is en de implementatie vervolgens soepel verloopt.’

www.aimms.com