Intel en La-Z-Boy schakelen sneller met digital twin van hun supply chain

digital twin

Nu de disrupties in de supply chain elkaar opvolgen, groeit de behoefte om snel scenario’s door te rekenen. Wat moeten we doen als een productielijn of distributiecentrum uitvalt? Of als de vraag opeens explodeert of juist instort? Steeds meer bedrijven halen zelf de competenties in huis om hun supply chain te modelleren. Tijdens Webinar Wednesday vertelt AIMMS hoe bedrijven als Intel en La-Z-Boy succes boeken met een digital twin van hun supply chain.

Door Marcel te Lindert

Wat doe je als de marktvraag van de ene op de andere dag exponentieel stijgt? Heb je extra productiecapaciteit nodig om te lange levertijden te voorkomen? En wat is dan de beste locatie voor een extra productievestiging? Dat waren een paar van de vele vragen waarmee de Amerikaanse meubelfabrikant La-Z-Boy worstelde toen consumenten na uitbraak van Covid-19 opeens meer fauteuils en zitbanken kochten.

Het 94 jaar oude bedrijf uit Monroe, in de buurt van Detroit, vond antwoord op de vragen door verschillende scenario’s door te rekenen. Daarvoor gebruikte het de software van AIMMS, dat gespecialiseerd is in het modelleren van supply chains. ‘Ze zijn gestart met het bouwen van een model van hun bestaande supply chain. Dat is altijd de eerste stap’, stelt Aanan Panday, supply chain consultant bij AIMMS. ‘Een model van de bestaande supply chain maakt het allereerst mogelijk om het voorbeeld te valideren met behulp van historische data. Dat is nodig om vertrouwen te krijgen in het ontwerp. Daarnaast is een model van de bestaande supply chain nodig om te achterhalen of een aanpassing in de keten daadwerkelijk leidt tot verbetering.’

Tientallen miljoenen

De tweede stap bestaat uit het opstellen van meerdere what-if-scenario’s. Wat als La-Z-Boy de capaciteit van de huidige productielocaties zou vergroten? Wat als het een compleet nieuwe productielocatie zou openen? Door verschillende scenario’s met het model door te rekenen, ontstond een betrouwbaar beeld van de optimale inrichting van de supply chain. ‘Het totale proces heeft enkele maanden in beslag genomen. Met als resultaat dat ze exact wisten op welke productielocaties wel of geen extra capaciteit nodig was’, aldus Panday.

La-Z-Boy heeft het niet gelaten bij een eenmalige exercitie. Nu het bedrijf beschikt over een betrouwbare modelleringstool gebruikt het die voor nieuwe vraagstukken over nieuwe onzekerheden in de supply chain. Zo kunnen nieuwe ideeën over de inrichting van de supply chain relatief snel en eenvoudig doorgerekend worden. ‘Op die manier zijn ze erin geslaagd tientallen miljoenen euro’s aan kosten te besparen’, weet Panday.

Van model naar digital twin

Door Covid-19 is de noodzaak voor het modelleren van supply chains bij bedrijven zoals La-Z-Boy flink toegenomen. Vóór de virusuitbraak opereerden supply chains in relatief stabiele en voorspelbare tijden. Zolang die supply chains maar functioneerden, bleven COO’s er liever met hun handen vanaf. Toen de eerste lockdowns een feit waren, startten veel bedrijven met modelleren om snel hun supply chains te kunnen aanpassen. Nu de problemen aanhouden en zelfs verergeren door nieuwe disrupties zoals de oorlog in Oekraïne, is het doorrekenen van scenario’s aan de orde van de dag.

Panday: ‘Als je eenmaal een goed model hebt op basis van actuele data – noem het een digital twin – kun je door het veranderen van enkele parameters meteen zien wat de impact is op de supply chain. Daardoor kunnen we doorlopend de juiste afwegingen maken tussen kosten, risico’s, productbeschikbaarheid en duurzaamheid.’

Tactische en operationele vragen

Ook de vraagstukken zijn anders geworden. Voorheen was het modelleren van supply chains een exercitie die eens per jaar plaatsvond om antwoord te geven op strategische vragen rondom de optimale locaties voor productie en distributie. Nu worden ze ingezet voor tactische en operationele vraagstukken. Hoeveel productiecapaciteit en voorraad heb ik op elke locatie nodig? En welke producten moet ik als eerste produceren of vooraan in de distributiecentra neerleggen?

Het modelleren van de supply chain is met tools zoals die van AIMMS een stuk eenvoudiger geworden. Je hebt een data-analist nodig die weet waar de benodigde data staan, hoe hij die data bruikbaar kan maken en hoe hij ze kan actualiseren. ‘Daarnaast heb je kennis van de operatie nodig. Je moet weten hoe de processen in de supply chain verlopen en wat wel en niet realistische scenario’s zijn. Bij La-Z-Boy was al die kennis en ervaring verenigd in één persoon. Maar doorgaans heb je daarvoor twee of drie mensen nodig. Binnen enkele maanden kunnen die de eerste resultaten boeken’, stelt Panday.

Lockdown in Shanghai

Chipfabrikant Intel zag zich genoodzaakt een eigen team op te zetten voor het modelleren van de supply chain. Tijdens de lockdown moest het bedrijf enkele distributiecentra sluiten, waardoor er snel geschakeld moest worden om klanten te kunnen blijven bedienen. Toen de wereld geconfronteerd werd met een tekort aan chips, zag Intel zich genoodzaakt opnieuw in te grijpen. ‘Intel had een aantal vraagstukken. Wat kunnen we doen om de levertijden te verkleinen en de beschikbaarheid van chips te vergroten? En wat is de beste manier van uitleveren gezien de oplopende kosten en risico’s? Dat zijn stuk voor stuk lastige vragen, gezien de complexiteit in de supply chain’, zegt Paul van Nierop, product owner bij AIMMS.

Toen met de tool van AIMMS eenmaal een digital twin van de supply chain was gebouwd, bleek die al snel van grote waarde. Van Nierop: ‘Neem de recente lockdown in Shanghai, die grote impact had op het distributiecentrum van Intel in die stad. In één enkele sessie was Intel in staat verschillende scenario’s door te rekenen. Wat als we het distributiecentrum moeten sluiten? Waar moeten we onze producten dan neerleggen? En wat is de impact op onze kosten en levertijden? Dat heeft Intel tot het besef gebracht dat het zijn digital twin niet alleen reactief kan inzetten, maar ook proactief om een noodplanning te maken. Zodat mensen direct weten wat ze moeten doen als hen nog een keer zoiets overkomt.’

 

Bekijk de recording van dit webinar op YouTube en download de slides!