Webshop wordt ingeruild voor directe koppeling met leverancier

webshop

Er gaat de komende jaren een verandering in het bestelproces plaatsvinden. Waar drie jaar geleden nog maar 14 procent van de inkopers automatisch bestelde, is dat nu al 23 procent en in 2021 zal dat zelfs 48 procent zijn. Uit onderzoek van leverancier van bedrijfsbenodigdheden Manutan blijkt dat inkopers automatisch bestellen als het meest ideaal zien. ‘Online bestellen bij B2B-webshops zal afnemen’, stelt Peter Paul van Hoegee, manager Customer Solutions Benelux bij Manutan. ‘En dat betekent dat leveranciers verder zullen moeten digitaliseren om hun klanten vast te houden en bijvoorbeeld een directe koppeling met het ERP-systeem moeten gaan aanbieden.’

Gevraagd naar de drie belangrijkste manieren van bestellen over drie jaar eindigt het bestellen per e-mail onderaan. Nog maar 11 procent van de bestellingen zal dan op die manier plaatsvinden, is de verwachting. Dit wordt met 22 procent gevolgd door online bestellen bij gespecialiseerde B2B-webshops. Automatisch bestellen is met 48 procent de koploper, aldus Van Hoegee.

‘Een geoptimaliseerd relevant aanbod, voorraadbeheer, facturatie en budgetbewaking in één systeem heeft de toekomst. Essentieel is dan de directe koppeling met het ERP-systeem van de klant, ongeacht met welk systeem die klant werkt. 86 procent van de ondervraagden geeft aan vijf uur of meer bezig te zijn met het bestelproces. Bij hen is de behoefte om geautomatiseerd te bestellen dan ook het grootst’, meldt Van Hoegee.

Uit het onderzoek wordt ook duidelijk dat er per branche verschillen zijn als het om de meest ideale manier van bestellen gaat. Hoewel automatisch bestellen bij alle branches duidelijk de voorkeur geniet, ligt het percentage bij de industrie op 48 procent, bij dienstverlening op 39 procent, bij logistiek & transport op 37 procent en bij de bouw op 29 procent.

Tijd besparen

Van de ondervraagden geeft 71 procent aan te verwachten dat het aantal bestellingen per jaar in 2021 gelijk blijft of zal toenemen. ‘Koppel je dat aan de tijd die het vaak complexe bestelproces nu in beslag neemt, dan begrijp je meteen waarom zo veel inkopers de voorkeur geven aan een geautomatiseerd bestelsysteem’, geeft Van Hoegee aan. Automatisering kan volgens hem aanzienlijk tijd besparen.

Manutan is onderdeel van de internationale Manutan Group, Europees marktleider op het gebied van bedrijfsbenodigdheden. De groep bestaat uit 25 dochtermaatschappijen in achttien Europese landen. In Nederland is Manutan de grootste leverancier van artikelen voor magazijn, werkplaats, terrein en kantoor. Tot 2014 was Manutan in Nederland bekend onder de naam Overtoom.