Veel overtredingen bij maaltijd- en flitsbezorging

maaltijd- en flitsbezorgers

Er wordt veel oneerlijk en onveilig gewerkt in de maaltijd- en flitsbezorging. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleerde vrijdag 12 mei in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Arnhem, Nijmegen, Breda, Maastricht, Haarlem, Almere en Tiel meer dan 350 maaltijdbezorgers en bedrijven in de maaltijd- en flitsbezorging. Daarbij werden tientallen overtredingen geconstateerd.

In meer dan twintig gevallen trof de inspectie bezorgers aan die jonger waren dan zestien jaar. De jongste bezorger was zelfs pas dertien. De werkzaamheden van deze bezorgers zijn op last van de Arbeidsinspectie direct gestaakt. Mede vanwege de vele ongevallen met minderjarige bezorgers is het sinds 2020 verboden om jongeren onder de zestien jaar op commerciële basis maaltijden te laten bezorgen met een vervoersmiddel.

In drie situaties werkten bezorgers stelselmatig langer dan toegestaan. Bijvoorbeeld door te veel uren te maken naast schooltijd of omdat zij te veel dagen achter elkaar draaiden. Daarnaast trof de inspectie 21 personen aan die niet in Nederland mogen werken. Hun werkgever had geen tewerkstellingsvergunning voor hen aangevraagd en overtrad hiermee dus de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

Werknemers contant of te weinig betaald

Ook was er in elf gevallen sprake van contante betaling of kregen werknemers te weinig betaald. ‘Onze inspecteurs komen bezorgers tegen die 20 euro krijgen voor een avond werken. Dat is natuurlijk absoluut niet wat het minimumloon in Nederland is. Dat is ook niet het type land dat wij willen zijn’, zegt inspecteur-generaal Rits de Boer van de Arbeidsinspectie.

Veiligheid in flitsbezorging vaak niet op orde

Bij de bedrijven in de flitsbezorging zagen inspecteurs dat de veiligheid niet altijd op orde is. Zo staan er vaak zware artikelen op hoogte, die eenvoudig op medewerkers kunnen vallen. Verder bevinden er zich soms veel producten in te smalle paden, zijn de nooduitgangen regelmatig geblokkeerd en zijn werknemers nogal eens niet goed op de hoogte van hoe ze moeten handelen in noodsituaties. De betrokken ondernemingen zullen hiervoor een waarschuwing krijgen van de Arbeidsinspectie.

De controles vonden plaats in samenwerking met de gemeentes en met ondersteuning van de politie en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM). De politie en handhavers van de gemeentes hebben verder ook boetes uitgedeeld voor rijden door rood licht, het rijden over het trottoir of het niet dragen of ondeugdelijk gebruik van een helm.