Dreiging ACM benauwt haven Rotterdam

Het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven verlangt van mededingingsautoriteit ACM meer duidelijkheid over wat wél en wat níet is toegestaan als het gaat om samen-werking. Volgens de ACM zijn de risico’s van schending van concurrentieregels in de haven namelijk relatief groot, meldt het FD van 20 april 2016.

Sinds de ACM vorig jaar aankondigde de haven onder de loep te nemen, is volgens Steven Lak, voorzitter van ondernemers-organisatie Deltalinqs, de nervositeit onder bedrijven in het gebied toegenomen. Volgens hem werkt de heersende onduidelijkheid vertragend op cruciale veranderingen in de haven. Lak: ‘Bedrijven durven niet meer om tafel te gaan zitten.’

Concurrentie belemmeren

De mededingingsautoriteit acht de risico’s van schending van concurrentieregels in de Rotterdamse haven aanzienlijk. ‘In en rond de haven werken veel bedrijven nauw samen om snel en efficiënt te kunnen opereren. Het kan er echter ook toe leiden dat er gemakkelijk afspraken worden gemaakt die de concurrentie belemmeren’, aldus de ACM.

Volgens het FD is de toezichthouder nog bezig met een aantal onderzoeken in de haven, onder meer bij containeroverslagbedrijf ECT en de havensleepdiensten. Die onderzoeken zijn debet aan de heersende onzekerheid bij bedrijven. Gevoelens die bovendien aangewakkerd worden door de recente uitspraak van de ACM dat ze nog steeds signalen ontvangt dat er in delen van de havens niet eerlijk wordt geconcurreerd.

Samenwerking steeds belangrijker

Tijdens het jaarlijkse Havencongres werd bovendien duidelijk dat samenwerking in de haven steeds urgenter wordt. Lak: ‘We staan voor grote veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van energie, duurzaamheid en veiligheid. Daarbij is samenwerking tussen bedrijven van groot belang. Het is de sleutel voor vergroting van de technologische voorsprong.’

Lak benadrukt dan ook dat er voor de lange termijn helderheid van de ACM nodig is. ‘Waar doelt de ACM nou precies op? Anders komen we geen stap verder.’ Ook financieel bestuurder Paul Smits van Havenbedrijf Rotterdam dringt aan op meer duidelijkheid. ‘Er is nu een te groot grijs gebied. De ACM moet beter aangeven wat het witte en zwarte gebied is.’

Werkbezoek

Overigens bracht Michiel Denkers, directeur mededinging bij de ACM, recent een werkbezoek aan de Rotterdamse haven. Hij zegt begrip te hebben voor het feit dat bedrijven het soms lastig vinden te beoordelen welke vormen van samenwerking wél en welke níet zijn toegestaan. ‘We staan er voor open om te kijken of we ze meer houvast kunnen geven’, aldus Denkers in het FD.