Supply Chain Trend Event: nu doorpakken! (part 1)

Supply Chain Trend Event

De coronacrisis biedt grote uitdagingen, maar ook kansen. Zes experts lieten in hun trendpitches tijdens het hybride Supply Chain Trend Event 2020 een gemeenschappelijke boodschap horen: grijp die kans nu het kan! Investeer in technologieën zoals artificiële intelligentie, automatisering en ‘regtech’ en vertrouw niet te veel op historische data. ‘We moeten vóóruitkijken, niet achteruit.’

Door Marcel te Lindert

De coronacrisis plaatste veel bedrijven voor een keuze: gaan we verdedigen wat we hebben of kiezen we de aanval? Tal van bedrijven kiezen voor de eerste optie en schieten in de overlevingsstand. Alfons Willemsen (foto) pleit voor die laatste optie. De aanval is immers de beste verdediging. ‘Wij zijn gaan kijken naar de best practice in de vorige crisis. DSM is er toen in geslaagd om het opslingereffect in de supply chain met behulp van wetenschappers te modelleren. Dat heeft hen geholpen om de juiste beslissingen te nemen’, vertelt de partner van Involvation tijdens het Supply Chain Trend Event.

Waar concurrenten ervoor kozen om fabrieken te sluiten, hield DSM ze juist open. Het chemiebedrijf besloot zelfs extra grondstoffen in te kopen. ‘Daardoor heeft DSM 250 miljoen euro extra omzet gegenereerd en marktaandeel veroverd’, weet Willemsen. ‘Die aanpak hebben we herhaald voor de automotive-keten. Ook in deze keten zien we nu gigantische opslingereffecten ontstaan. Terwijl veel partijen kapitaal vrijmaken door voorraden te reduceren, adviseren wij juist om te investeren in voorraden. Niet ”cash is king”, maar ”inventory is king”.’

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, begrijpt Willemsen. ‘We moeten uit onze comfort zone met statistische forecasts op basis van historische data stappen, maar vooruit leren kijken. Wat gebeurt er in de keten stroomopwaarts en stroomafwaarts? En hoe kunnen we daarop inspelen?’

‘Leading indicator’

De boodschap die Michel van Buren eerder op de dag verkondigde, sluit naadloos aan op die van Willemsen. Van Buren sprak namens Solventure, leverancier van software voor Sales & Operations Planning (S&OP). ‘Forecasting is één van de belangrijkste onderdelen van S&OP. Maar hoe doen we dat? Door achteruit te kijken. Onze beslissingen baseren we op historische data. Maar de enorme dynamiek in de wereld om ons heen dwingt ons juist om vóóruit te kijken.’

Van Buren introduceert het begrip ‘leading indicator’. Dat is een indicator die erop duidt dat bedrijven niet langer kunnen vertrouwen op historische data. ‘Eén van onze klanten is actief in de bouw. Een leading indicator voor dat bedrijf is het aantal bouwvergunningen dat wereldwijd wordt afgegeven. Als dat aantal onder een bepaalde waarde daalt, is dat het teken dat het bedrijf andere technieken moet inzetten.’

Van Buren roept bedrijven op om niet achteruit, maar vóóruit te kijken. Daarvoor is het nodig om samen met collega’s van andere discipline naar de data te kijken, díe te vertalen naar zinvolle informatie en voorspellingen te doen. ‘Maar binnen veel bedrijven werken we nog in silo’s. We hebben leiderschap nodig om die te doorbreken.’

Infaseren en uitfaseren

Ook Jan Kraaijeveld van Slimstock pleit ervoor om samen met collega’s in gesprek te gaan, maar dan over voorraad. ‘Voorraad is een fantastisch onderwerp, want iedereen vindt daar wat van. De logistiek kijkt naar het aantal palletplaatsen, terwijl sales vooral geen ”nee” wil verkopen.’ De afgelopen jaren is de uitkomst van gesprekken over voorraad veranderd. De supply chain die voorheen was gericht op efficiëntie en effectiviteit, staat nu in het teken van de klant. Wie is die klant? Wat wil hij? En hoe kan ik daar optimaal op inspelen?’

Eén van de vraagstukken betreft het infaseren en uitfaseren van artikelen. Veel bedrijven gebruiken regels en statistieken om te bepalen in welke fase van een levenscyclus een artikel verkeert. ‘Maar tijdens de coronacrisis konden al die regels en statistieken razendsnel overboord. Een aantal bedrijven heeft besloten om bestaande artikelen weer als nieuw te beoordelen omdat analyse van historische data geen uitkomst meer bood’, stelt Kraaijeveld, die zijn publiek drie adviezen meegeeft: bepaal de prioriteiten, stel de aanvoer veilig en rationaliseer op tijd je assortiment.

‘Pak de leiding’

Zowel Van Buren als Willemsen vragen supply chain managers om nu een stap naar voren te zetten. ‘Pak de leiding. We hebben leiders nodig die nú opstaan, mensen bij elkaar zetten en op basis van data de juiste beslissingen nemen.’ Willemsen wijst op de coronacrisis, die ertoe heeft geleid dat supply chain vaker dan ooit het belangrijkste gespreksonderwerp in de directiekamers is. Dat momentum moet worden benut. ‘Laat deze kans niet voorbijgaan. We moeten nú doorpakken!’

Klik hier voor ‘Supply Chain Trend Event: nu doorpakken (part 2)’.