Supply chain-technologie floreert, maar is niet zaligmakend

supply chain-technologie

Door de opkomst van Artificial Intelligence (AI) hebben oplossingen voor supply chain planning een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Tijdens het jaarlijkse inNOWvate Supply Chain Event van Supply Chain Media toonden leveranciers de nieuwste ontwikkelingen, maar waarschuwden ze ook voor te hoge verwachtingen. ‘Technologie is mooi, maar het gaat om de waarde die het toe kan voegen.’ 

Door Harm Beerens

Disrupties, grondstoftekorten, inflatie, duurzaamheid, gebrek aan personeel; het zijn de bekende uitdagingen waar vrijwel alle sprekers van de inNOWvate planning track hun presentatie mee begonnen. Vervolgens lieten ze zien welke softwarematige of conceptmatige oplossing ze bieden om met deze problemen om te gaan. Een overzicht van de hoogtepunten.

‘De technologische hulpmiddelen die bedrijven ter beschikking staan om hun supply chains te optimaliseren, zijn overweldigend’, zegt Sandeep Walia van Slimstock. ‘Als je ziet hoever we zijn gevorderd op het gebied van robotica, kunstmatige intelligentie, Internet of Things, predictive analytics en al die andere geweldige technologie, dan zouden wij supply chain-mensen ons absolute moment of glory moeten beleven.’

Toch is de praktijk totaal anders, constateert hij. Vrijwel alle bedrijven ondervinden problemen en verkeren in grote onzekerheid over hun supply chain. Dat komt volgens hem doordat de supply chain-omstandigheden zodanig complex zijn geworden dat er meer nodig is dan alleen technologie. Een oplossingsrichting waar bedrijven volgens hem nog te weinig gebruik van maken, is collaborative supply chain planning. ‘Afdelingen werken nog veel te veel langs elkaar heen. Dat komt onder andere doordat ze verschillende doelen nastreven. Het invoeren van een gezamenlijke set met KPI’s kan hier al veel verbetering in brengen.’

ChatGTP

Dat ook technologie voor een breder gedragen aanpak van supply chain planning kan zorgen, blijkt tijdens de presentatie van Piet Buyck van Garvis. Deze scale-up die in 2020 werd opgericht, maakte altijd al gebruik van Artifical Intelligence (AI) maar zet hiervoor sinds kort ook het populaire ChatGTP in. Met deze chatbot kunnen gebruikers in gewone mensentaal vragen stellen over hun demand planning-proces en krijgen dan panklare antwoorden.

De CEO van Garvis laat een voorbeeld zien en tikt het volgende commando in: ‘Laat zien hoe de vraag van m’n drie belangrijkste klanten zich ontwikkelt.’ Het ChatGTP-systeem denkt een paar seconden na en komt dan met drie keurige staafdiagrammetjes met daarin per klant de vraagstijging, uitgesplitst naar oorzaak van de stijging, dus promotie, seizoenspatroon of trend. Buyck: ‘Supply chain-data die voorheen alleen voor specialisten bereikbaar waren, worden met ChatGTP ook voor andere afdelingen toegankelijk.’

Pricing

Systemen voor supply chain planning zijn van oudsher op operationele vraagstukken gericht. ‘Welke mix van producten moet ik produceren?’ ‘Hoeveel materialen moet ik inkopen? Of: ‘Hoeveel voorraad moet ik aanhouden?’ Deze beslissingen worden genomen op basis van de verwachte vraag en algoritmen die bijvoorbeeld de afweging maken tussen de gewenste servicegraad, kosten en allerlei technische restricties.

Een cruciale factor die hier tot nu toe vaak bij werd vergeten is de verkoopprijs, stelt Antoine Brouwer van IG&H. ‘Hoe kun je nou een forecast maken als je hierin niet expliciet ook de prijs meeneemt? Traditionele forecastsystemen kijken naar historische verkoopdata en extrapoleren die naar de toekomst, maar wat als jouw concurrent opeens een veel lagere prijs hanteert? Dan zal dit grote invloed hebben. In onze retailoplossing is de verkoopprijs juist integraal onderdeel van het planningsproces.’

Nauwkeuriger forecasten

technologieMet de inzet van kunstmatige intelligentie kun je nauwkeuriger forecasten en beter je supply chain-doelen bereiken, meldt Sami Salminen van Chainalytics. Hij geeft voorbeelden van hoe je AI kunt inzetten voor demand planning, voor promotieplanning en ook voor onderhoudsplanning in een productieomgeving. Net als IG&H benadrukt hij de kracht van pricing en laat zien hoe je door het variëren van de prijs optimaal waarde uit je voorraad kunt halen.

‘Het bepalen van de beste prijs is een complexe afweging: je moet kijken naar wat je concurrenten vragen voor een product, naar je kostprijs, maar het hangt ook af van wat je marktstrategie is. Ben je een nieuwkomer, dan wil je wellicht marktaandeel veroveren door tijdelijk de laagste prijs te bieden. Door machine learning toe te passen, kun je snel en automatisch de juiste prijzen voor je artikelen bepalen, ook als je over een groot assortiment beschikt’, aldus Salminen.

Command centers

Behalve interessante toepassingen van AI werden tijdens de inNOWvate planning track ook nieuwe concepten voor supply chain planning geïntroduceerd, zoals ‘command centers’. ‘Dit zijn eigenlijk de volgende generatie control towers’, stelt Glen Campbell van Oracle. ‘Control towers bestaan al langer, maar dat zijn systemen die vooral op visibility zijn gericht, dus op het detecteren van issues. Wat command center-technologie hieraan toevoegt, is dat je de issues ook daadwerkelijk kunt oplossen. Dit noemen we met een mooi woord resilience.’

Campbell legt uit dat een command center voorgedefinieerde use cases bevat voor allerlei soorten issues en hoe je daar dan het beste mee om kunt gaan. Het biedt daarnaast de mogelijkheid om beslissingen te simuleren voordat je ze uitvoert. Een ander kenmerk is dat het systeem leert van zijn beslissingen en zichzelf zo continu verbetert.

Antifragile

Ook Ludovic Lezenven (foto boven) van softwareleverancier QAD komt met een opvallende term: antifragile. Deze term komt uit het gelijknamig boek van schrijver Nassim Nicholas Taleb, vertelt hij, en staat voor de overtreffende trap in resilience. ‘Bedrijven die hun supply chain zo efficiënt en lean mogelijk hebben ingericht, maken zichzelf kwetsbaar voor disrupties. Die zijn ‘fragile’. Supply chains die resilient zijn, kunnen zich aanpassen en overleven in een onzekere en veranderende omgeving’, aldus Lezenven.

‘Het kenmerk van antifragile is dat je niet alleen kunt overleven, maar dat je juist opbloeit bij onzekerheid. Dan ben je in staat heel snel de gevolgen van disrupties te duiden, te achterhalen op welk deel van je supply chain deze impact hebben en hier direct naar te handelen.’ Tijdens zijn presentatie laat hij zien wat je als bedrijf zoal kunt doen om antifragile te worden. Oorzaak en gevolg van disrupties goed kunnen scheiden, cross-functioneel denken en in kleine teams werken, zijn een paar typische kenmerken. Ook laat hij zien hoe de supply chain-oplossingen van QAD hierbij ondersteunen.

De taal van geld

John Rothmann van Blue Ridge, ten slotte, gooit het over een heel andere boeg. Hij waarschuwt supply chain-mensen ervoor niet te verzanden in diepgravende concepten en ingewikkelde softwarefunctionaliteiten. ‘Als je binnen jouw bedrijf goedkeuring wilt krijgen voor een investering in supply chain planning software, ga dan richting je baas niet over functionaliteit beginnen, maar praat in euro’s. Praat de taal van geld, want dat is wat het MT ook begrijpt.’

Hij laat een voorbeeld zien van een bedrijf waar Blue Ridge eerder een project deed. Het bedrijf zat in zwaar weer, maar door de inzet van slimme supply chain software was hun winst na één jaar alweer met 180 procent gegroeid. Rothmann: ‘Dat zal natuurlijk niet bij ieder bedrijf zo makkelijk gaan, maar wat ik wil zeggen: het gaat om de businesscase. Wat levert het in de praktijk nu echt op? Technologie is mooi, maar welke waarde gaat het toevoegen? Dat is de kern. Al het andere is bijzaak.’