Roadmap voor optimaal voorraadbeheer

Roadmap voor optimaal voorraadbeheer

Door goed supply chain management kunnen ketenvoorraden spectaculair worden verlaagd. Maar daarvoor moet u eerst uw eigen voorraadbeheer op orde hebben en aan vier belangrijke randvoorwaarden voldoen.

De eerste randvoorwaarde is dat u een goed proces voor assortimentsbeheer hebt ingericht. Bedrijven die bij het in- en uitfaseren van artikelen geen duidelijke spelregels hanteren, zien hun voorraad eindeloos uitdijen.

Een tweede grote hobbel betreft een systeem voor Master Data Management. Zonder betrouwbare data over voorraden, prijzen, historische vraag en levertijden, wordt voorraadbeheer sowieso een lastig verhaal.

De derde uitdaging is het correct inrichten van parameters en beslisregels. Wanneer gaat u een artikel uit voorraad leveren en wanneer op order? Welke servicegraad stelt u in? Zeker bij grote assortimenten kunnen deze beslissingen onmogelijk met de hand worden genomen.

De laatste stap is het in balans brengen van processen, IT-systemen en mensen. Voorraadmanagement is afgelopen jaren veel complexer en sneller geworden. Voorraadbeheerders zijn ketenregisseurs die niet meer in artikelen maar in processen moeten denken.

Roadmap voor optimaal voorraadbeheer

De roadmap voor optimaal voorraadbeheer geeft weer welke route je moet volgen om de voorraad onder controle te krijgen. Supply Chain Magazine en Slimstock beschrijven in deze visual de belemmeringen én oplossingen in de route naar optimaal voorraadbeheer.

Alle roadmaps van Supply Chain Magazine vind je hier.