Supply chain professionals wisselen online kennis uit over data analytics

data analytics

Kennisuitwisseling onder supply chain professionals is noodzakelijker dan ooit in de huidige roerige tijden. En kennis delen over een hot topic als data analytics kan prima met een online vergadertool. Dat bleek uit de digitale discussie met een kleine twintigtal leden van de SCM Professionals Club Nederland op maandag 11 mei. Deze sessie was een alternatief voor de gebruikelijke bedrijfsbezoeken en workshops, die niet kunnen doorgaan vanwege de coronamaatregelen.

In zijn introductie gaf Martijn Lofvers van Supply Chain Media (foto, links) aan dat business intelligence en analytics na Sales & Operations Planning (S&OP) de belangrijkste supply chain-initiatieven zijn. Alexander van ’t Hof, manager data analytics bij industrieel dienstverlener ERIKS (foto, rechts), deelde zijn ervaringen en inspireerde de discussiedeelnemers tot veel vragen, onder moderatie van Lofvers.

ERIKS levert onder meer machineonderdelen, halffabricaten en assemblagediensten. De stip op de horizon waar het inmiddels zes man tellende team van Van ’t Hof naartoe werkt, is een supply chain control tower. Deze oplossing moet op hoofdlijnen via een stoplichtmethode laten zien hoe de end-to-end supply chain ervoor staat. Op iedere Kritieke Prestatie Indicator (KPI) moet je verder kunnen klikken om erachter te komen wat er tot op detailniveau precies gebeurt.

Gewoon aan de slag gaan

De contouren staan, maar nog lang niet alle dashboards zijn gevuld. Van ’t Hof: ‘We zijn een half jaar geleden gewoon begonnen, er stond namelijk nog niks. Onze supply chain director Remco van Haastrecht had behoefte aan meer visibility. We hebben een paar concrete businessvragen als startpunt genomen. Eén daarvan was de wens tot meer inzicht in de OTIF-scores (On Time In Full, red.), zodat niet alleen eens per maand duidelijk wordt welke leveringen te laat waren of niet compleet, maar dat je real-time ziet dat iets niet goed loopt, zodat je tijdig kunt ingrijpen.’

Van ’t Hof klopte aan bij de centrale IT-afdeling van ERIKS Digital in Amsterdam, een bedrijfsbreed technology & data center dat al was begonnen met de aanleg van een data lake. In dat data lake zijn nu alle bronnen ontsloten met supply chain data, denk aan SAP, Transsmart en Slimstock, maar ook wat minder gestructureerde bronnen, zoals Excel-sheets. Met slimme statistische en analytische tooling gaan de data scientists op zoek naar nieuwe inzichten. Die worden vervolgens in dashboards gepresenteerd. Deze zijn niet alleen toegankelijk voor het management, maar ook voor mensen op de werkvloer. Zij kijken door gepersonaliseerde filters naar de generieke informatie, zodat ze de voor hen relevante indicatoren zien en kunnen doorklikken naar oorzaken.

Online discussie

Ideeën voor analyses en dashboards ontstaan op drie manieren, vertelde Van ’t Hof. Soms heeft de business een concrete vraag. Vaker is het zo dat Van ’t Hof en zijn team zelf proactief op zoek gaan naar supply chain-verbeteringen door mee te lopen met de business en te vragen waar dingen regelmatig spaak lopen of beter kunnen. En tot slot gaat het data science team ook zelf op zoek naar verbanden in data. ‘Zij hebben bijvoorbeeld achterhaald dat onze levertijd bleek af te hangen van de dag waarop een order in het systeem wordt ingevoerd. We moeten nog uitzoeken waarom dat zo is’, vertelt Van ’t Hof. ‘Ook hebben ze inzichtelijk gemaakt hoe processen in verschillende distributiecentra lopen. Daar blijkt veel variatie tussen te bestaan. De vraag is nu: hoe ziet het meest efficiënte proces eruit? De focus ligt dus op verbeteringen realiseren op basis van nieuwe inzichten uit onze data.’

Er ontstond een interactieve online discussie door uiteenlopende vragen van de deelnemers. Hoe peuter je budget voor data analytics los? Leidt toepassing ervan dat je op andere KPI’s gaat sturen? Betekent het democratiseren van data ook dat ERIKS alle medewerkers nu aan de slag laat gaan met self-service tools? In het aankomende nummer van Supply Chain Magazine komt een uitgebreid verslag met de verhelderende antwoorden hierop. En de volgende digitale discussie van de SCM Professionals Club NL over supply chain visibility staat al gepland.