De Stelling: Data analytics vergroot productiviteit in warehousing

data analytics

Digitalisering, globalisering, duurzaamheid en een pandemie dwingen bedrijven tot het maken van strategische keuzes ten aanzien van hun prioriteiten. Supply Chain Magazine legde een aantal supply chain-directeuren en -talenten diverse stellingen voor. In een online serie komt er telkens één aan bod. Deze week een stelling over de impact van de toepassing van data analytics in warehousing.

Stelling: In 2023 zal 65 procent van de bedrijven robots en situationele data analytics voor warehousing gebruiken voor opslagoptimalisatie, en daarmee de capaciteit met meer dan 20 procent verhogen en de verwerkingstijd voor werkorders halveren (analistenbureau IDC, 2019).

Uit onderzoek van Supply Chain Media onder 67 Europese supply chain-directeuren in januari van dit jaar bleek dat 94 procent deze stelling relevant vond. Van hen achtte 45 procent het (zeer) waarschijnlijk dat deze voorspelling uitkomt; 31 procent achtte het (zeer) onwaarschijnlijk. Hieronder staan de inhoudelijke meningen van Nederlandse supply chain-directeuren.

Remco van Haastrecht, Supply Chain Director bij Eriks Nederland:

‘Ik kan de getallen niet verifiëren, maar dat het de richting is staat vast.’

Wybe Jan Bleeker, Supply Chain Director bij Picnic supermarkets:

‘De vergroting van e-commerce zal een stimulans geven aan data analytics in brede zin – en dus specifiek ook voor warehousing en opslag om te zorgen dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de logistieke infrastructuur. E-commerce zal een push geven aan de versnelling van de order supply chain. Of het aangegeven percentage wordt gehaald, kan ik niet beoordelen.’

Danny van der Ster, EMEA Logistics Excellence Director bij Assa Abloy:

‘65 procent lijkt me erg ambitieus.’

Michiel van Veen (foto), Operations & Supply Chain Director bij Royal Lemkes:

data analytics‘Royal Lemkes is sinds drie jaar bezig met robotisering, niet voor opslag maar voor warehouse-distributie. Twee jaar geleden is een contract getekend met een leverancier en we zijn nu in de pilotfase druk bezig. We verwachten in het najaar processen te kunnen vervangen door robots in te zetten. De businesscase wordt met name gebouwd op het reduceren van arbeid in het warehouse-proces. De capaciteit wordt met meer dan 20 procent verhoogd.’

Raymond van der Putten, Supply Chain Director bij Zuiver:

‘Ik geloof niet dat dit al in 2023 gaat plaatsvinden. Door de crisis is er zeker geen schaarste in de logistiek en daadoor minder noodzaak hiertoe of bereidheid hierin te investeren. Er is nog ruimte voor tenderprocessen in een markt waar meer overcapaciteit is of ontstaat.’

Edgar Beers, Director BU Sourcing & Supply Chain bij Sitech:

‘Ik zie wel dat in mijn warehouses de verwerkingstijd en het statusinzicht dominant is. Mechanisering helpt, maar blijft – ook in 2023 – een grote investering die vooralsnog door 3PL’ers niet kan worden afgeschreven op de meest gebruikte contractduur. Wij streven ernaar de contractduur zodanig te verlengen dat investering in data en mechanisatie wel binnen bereik komt.’