Slimmere productieprocessen machinebouwers dankzij Smart Industry

machinebouwers

De ontwikkelingen in de Smart Industry bieden machinebouwers nieuwe mogelijkheden om proactief diensten voor klanten te ontwikkelen. Door productieprocessen slimmer in te richten, wordt bovendien gezorgd voor een kortere time-to-market en product life cycles. Dat blijkt uit de nieuwe Nationale Benchmark Smart Industry van Siemens Digital Industries Software.

Het onderzoek naar de ontwikkelingen in de smart machine-industrie in Nederland maakt duidelijk dat de impact van de digitalisatie steeds groter wordt. Ruim honderd machinebouwbedrijven deden eraan mee. Uit de resultaten blijkt dat machinebouwers zich met name richten op productinnovatie (61%), het verhogen van de productiviteit van medewerkers (50%) en het realiseren van omzetgroei (49%). Daarnaast staat het vinden, binden en behouden van medewerkers (47%) en verlagen van bedrijfskosten (45%) hoog op de agenda.

Klantgerichte factoren bepalen de concurrentiepositie

Bovenaan de top-3 van factoren die de grootste impact hebben op de concurrentiepositie staat de vraag naar maatwerk en differentiatie op klantspecificatie (63%). Verhoging van de leversnelheid en een kortere time-to-market staan op de tweede plaats (51%). Leveren van de meest innovatieve producten deelt de derde plaats met het verhogen van de klanttevredenheid en retentie (44%). Opvallend is dat de impact van de digitale transformatie door slechts 17 procent van de respondenten genoemd wordt, terwijl deze transformatie het wel mogelijk maakt om succesvol in te spelen op de ontwikkelingen in de top-3. Ook een beter gebruik van data speelt hierbij een rol; een factor die door 27 procent van de respondenten genoemd wordt.

Strategische prioriteiten machinebouwers

Digitale transformatie (33%) en business-innovatie (29%) zijn grote stijgers in de lijst met prioriteiten. Hierdoor wordt het eenvoudiger om doelstellingen als maatwerk en leversnelheid te behalen. De grootste operationele uitdaging op directievlak is het leveren op klantspecificatie door middel van modularisatie (63%). Ook een kortere time-to-market (50%) en het succesvol inzetten van data (46%) blijven uitdagend. Door het aanbod in de vorm van modules op de markt te brengen, is het mogelijk de time-to-market en de productieprocessen te verkorten.

Daarnaast maken technologische ontwikkelingen machines slimmer. Ze worden uitgerust met sensoren en software, waardoor ze via het Internet of Things op afstand kunnen worden bewaakt en aangestuurd. Door hun data beter en sneller te benutten, ontstaan voor machinebouwbedrijven nieuwe mogelijkheden om proactief diensten te leveren aan hun klanten. Daarbij speelt ook Artificial Intelligence een grote rol, aangezien in een vroeg stadium getest en zelfs voorspeld kan worden wat klanten in de nabije toekomst nodig hebben.

Ook productieprocessen worden slimmer ingericht, bijvoorbeeld door de opkomst van geavanceerde software voor virtuele prototyping en door simulaties die parallel lopen aan de fysieke constructie (Digital Twin). Hierdoor kan in een eerder stadium gestart worden met het testen en productieklaar maken van een nieuw machineontwerp (Virtual Commissioning). Dat is belangrijk omdat zowel de time-to-market als de product life cycles steeds korter worden.

Snel inspelen op veranderende klantwensen

‘Machinebouwers die het concept van Smart Industry omarmen, zijn beter in staat om snel op veranderende klantwensen in te spelen, onder meer door verschillende productopties in de vorm van modules aan te bieden’, stelt Patrick Fokke, Sales Director Nederland bij Siemens Digital Industries Software. ‘Dat flexibiliseert niet alleen de productiecapaciteit, maar verlaagt ook de kosten. Bovendien creëren innovatieve fabrikanten nieuwe businessmodellen door bijvoorbeeld innovatieve remote services te bieden en machines niet alleen te verkopen, maar op basis van performance contracten aan te bieden.’