Nederlandse CFO’s waakzaam, maar optimistisch over de toekomst

lichte groei

Ondanks de turbulente economische situatie en aanhoudende geopolitieke spanningen, zijn Nederlandse Chief Financial Officers (CFO’s) optimistisch over de vooruitzichten voor het bedrijfsleven in de komende twaalf maanden. Dat blijkt uit de Deloitte CFO Survey 2023, waarin het sentiment van de financieel directeuren rond strategische prioriteiten en macro-economische ontwikkelingen in kaart is gebracht. Slechts 11 procent van de CFO’s geeft aan weinig of geen vertrouwen te hebben in het succesvol kunnen opereren van hun bedrijf in het huidige renteklimaat.

Na een periode van hoge inflatie verwachten CFO’s dat deze in Nederland aankomend jaar gemiddeld genomen zal afnemen tot 5,97 procent. In navolging van de recente onrust in de bankensector – met onder meer de val van de Silicon Valley Bank en de gedwongen overname van Credit Suisse – is er zelfs sprake van een iets gunstigere inflatieverwachting (5,53%). Hierbij houden CFO’s rekening met een meer gematigde houding ten aanzien van leningen en uitgaven.

Duurzaamheid hoger op agenda CFO’s

‘Uit de survey van dit voorjaar blijkt dat duurzaamheid bij een meerderheid van de CFO’s (65%) hoger op de agenda staat dan in voorgaande jaren. Deels komt dit voort uit aankomende wet- en regelgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), maar er is ook sprake van een groeiend bewustzijn rond de langetermijnimpact van klimaatverandering op de bedrijfsvoering’, aldus Mohamed Bouker, Partner Consulting bij Deloitte.

‘Opvallend is wel dat het prioriteren van duurzaamheid in tijden van economische onzekerheid – zoals in de nasleep van de bankencrisis – aanzienlijk afzwakt (53%). Het is dan ook cruciaal dat bedrijven duurzaamheid gaan zien als een integraal onderdeel van hun langetermijnstrategie en toegewijd blijven aan duurzaamheidsdoelstellingen, juist ook in onzekere tijden’, meent Bouker. Logistieke bedrijven blijken overigens hoog te scoren op het gebied van duurzaamheid; alleen technologie- en equipmentleveranciers doen het nog net iets beter.

AI in toenemende mate gezien als kans

Hoewel ontwikkelingen op het gebied van AI in rap tempo doorzetten, beschouwt meer dan driekwart van de CFO’s hun bedrijf maar als matig (48%) of enigszins (28%) digitaal volwassen. Ondanks dat lijkt het gebruik van AI en digitale tools voor besluitvorming wel sterk in opkomst. In de komende vijf jaar verwachten CFO’s van Nederlandse bedrijven ten minste een verdriedubbeling van het percentage strategische besluiten dat met behulp van of dankzij AI en digitale tools gemaakt wordt. Deze ontwikkeling wordt vooral als een kans gezien in de sectoren communicatie en vrije tijd en toerisme, de detailhandel en de sector voor consumptiegoederen. Logistieke bedrijven zijn juist het minst optimistisch over AI, samen met financiële instellingen en industriële organisaties. 

Aantrekken van talent niet langer hoogste prioriteit

Een meerderheid van de CFO’s (58%) geeft aan dat het uitbreiden van het personeelbestand in de komende twaalf maanden niet in de lijn der verwachting ligt, ondanks het vertrouwen in de groeimogelijkheden van hun bedrijf. 34 procent van de CFO’s geeft aan dat het personeelsbestand waarschijnlijk enigszins toeneemt, slechts 7 procent gaat uit van een forse toename. In het najaar van 2022 gaf nog bijna driekwart van de CFO’s (72%) aan dat het aantrekken van talent de hoogste prioriteit had. Hiermee is er dus sprake van een flinke verschuiving. CFO’s richten zich momenteel voornamelijk op het terugbrengen van financiële en toeleveringsrisico’s.