Sectormonitor: meer faillissementen en minder personeel

Sectormonitor

Het aantal faillissementen in de sector transport en logistiek was in het eerste kwartaal van 2024 flink hoog. Ondernemers waren ook minder positief over het economisch klimaat en de personeelssterkte in hun bedrijf. Wel was er na drie kwartalen van omzetdaling weer sprake van een lichte omzetgroei in het goederenvervoer over de weg. Dat blijkt uit de nieuwe Sectormonitor van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL).

In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer. De cijfers gaan naast het onderzochte kwartaal deels ook over het lopende kwartaal, om goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen. De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen.

Uit de nieuwe monitor blijkt dat in het eerste kwartaal van 2024 de omzet in het goederenvervoer over de weg 0,9 procent hoger was dan in 2023. In de logistieke dienstverlening daalde de omzet met 0,7 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder (CBS, 2024). Voor de omzet in het goederenvervoer over de weg geldt dat deze voor het eerst sinds drie kwartalen van daling nu weer licht groeit. Over heel 2023 was in beide branches nog sprake van omzetverlies.

Vacatures voor vrachtwagenchauffeurs

Eind 2023-Q1 waren er ruim 7100 openstaande vacatures voor vrachtwagenchauffeurs. Hoewel het aantal openstaande vacatures ten opzichte van 2023 daalde, nam het aantal wel toe ten opzichte van het vorige kwartaal. In meeste regio’s blijft de arbeidsmarkt voor chauffeurs zeer krap, met meer vacatures dan werkzoekende chauffeurs. Voor beroepsgroepen verwant aan transport en logistiek ligt het aantal openstaande vacatures ook lager dan vorig jaar.

Belemmerd door tekort aan personeel

Volgens het CBS zijn ondernemers in de categorie ‘Vervoer over land’ begin 2024-Q2 per saldo negatief over het economisch klimaat en de personeelssterkte. Voor het komende kwartaal zijn hun verwachtingen wel positief. Het aandeel ondernemers dat onvoldoende vraag ervaart, blijft ongeveer gelijk: 34,1 procent in april 2024 tegen 33,6 procent in april 2023. Ondernemers worden nog steeds het meest belemmerd in de bedrijfsvoering door een tekort aan personeel (48%). Dit aandeel is wel afgenomen ten opzichte van vorig jaar; toen gaf 62 procent aan gehinderd te worden door een personeelstekort.