Werkgevers in transport en logistiek hebben last van tekort aan personeel

tekort aan personeel

De sector transport en logistiek kampt met een tekort aan personeel. 52 procent van de ondernemers in het beroepsgoederenvervoer over de weg geeft dat aan, evenals 34 procent van de logistiek dienstverleners. Het aantal vacatures is hoog en de pensioenuitstroom verder toegenomen. Door verbetering van het economisch klimaat verwachten ondernemers desondanks een – verdere – toename van hun personeelsbestand. Dit blijkt uit de nieuwe Sectormonitor transport en logistiek.

De sectormonitor toont aan dat er in het derde kwartaal van 2021 een omzetgroei in het beroepsgoederenwegvervoer was van +12,5 procent en in logistieke dienstverlening van +24 procent. In vergelijking met het jaar daarvoor hadden de branches last van contactbeperkende maatregelen en daalde de omzet. Wel werd een aantal deelmarkten of typen vervoer minder geraakt door de coronacrisis dan andere.

De omzet lag vanaf het tweede kwartaal boven het niveau van vóór de coronamaatregelen. Transportondernemers waren begin Q4 van 2021 (vóór het ingaan van de nieuwe coronamaatregelen) per saldo positief over het economisch klimaat en de personeelssterkte. Er waren meer ondernemers die een toename van hun personeelsbestand verwachtten (33,3%) dan ondernemers die een afname verwachtten (5,5%).

Vacatures

Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs en andere werknemers in transport en logistiek bleef in het najaar op een hoog niveau. Er waren zo’n 10.400 vacatures voor chauffeurs en 15.300 voor logistiek medewerkers in oktober en november. De arbeidsmarkt voor chauffeurs was in het derde kwartaal in alle regio’s bijzonder krap.

Het aandeel beroepsgoederenvervoerders dat bij de start van het vierde kwartaal een belemmering ervoer door het tekort aan personeel nam verder toe ten opzichte van de kwartalen daarvoor (52% begin Q4 tegen 46% begin Q3). In het goederenvervoer over de weg was het aandeel dat een personeelstekort ervoer ook niet eerder (sinds de start van de meting in 2014) zo hoog.

Minder faillissementen

Het aantal bedrijven in de sector nam in het derde kwartaal toe ten opzichte van een jaar eerder: 7317 bedrijven in Q3 van 2021 tegen 6950 in Q3 van 2020. Het aantal faillissementen was in die periode lager dan een jaar eerder (dertien in Q3 van 2021 tegen negentien in Q3 van 2020). Dat in coronatijd minder bedrijven failliet werden verklaard, is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek niet los te zien van de noodsteun van de overheid.