SCM IT Subway Map 2023: CO2-emissies en AI geven supply chain software een boost

IT Subway Map NL 2023

De nieuwe wetgeving voor het registreren van CO2-emissies vanaf 2024 en de toegenomen aandacht voor artificial intelligence (AI), vooral dankzij de bliksemsnelle opkomst van ChatGPT, leiden tot meer vraag naar supply chain software in Europa. De vraag naar oplossingen voor Sales & Operations Planning (S&OP) blijft het hoogst, vooral vanwege de aanhoudende volatiliteit in de vraag en enigszins in het aanbod van grondstoffen en onderdelen. Dit zijn de belangrijkste observaties uit het jaarlijkse onderzoek van Supply Chain Magazine voor de vijftiende editie van de SCM IT Subway Map Nederland.

De in november 2022 aangenomen richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht Europese beursgenoteerde bedrijven vanaf 2024 de CO2-uitstoot in hun supply chains te rapporteren. Een lichtere variant van deze richtlijn geldt voor grotere bedrijven die aan minimaal twee van de drie criteria voldoen: meer dan 250 medewerkers, een jaaromzet boven de 40 miljoen euro en meer dan 20 miljoen euro op de balans. Daarnaast is sinds 1 januari 2023 in Duitsland het zogenaamde Lieferkettengesetz, ‘wet voor de toeleveringsketen’, van kracht. Deze wet regelt de verantwoordelijkheid van bedrijven voor de naleving van mensenrechten in wereldwijde supply chains en verplicht ze de traceerbaarheid stroomopwaarts in de keten inzichtelijk te maken.

Kosten versus CO2

Deze nieuwe Europese regelgeving dwingt productiebedrijven, groothandels, retailers en logistiek dienstverleners naast de eigen CO2-emissies (Scope 1 en 2) ook die van toeleveranciers, afnemers en transporteurs (Scope 3) te meten, te rapporteren, te compenseren en te verminderen. Daarom implementeren veel bedrijven software voor Sustainability Accounting om hun auditors (veelal financiële accountants) de progressie in harde cijfers te kunnen laten zien; andere bedrijven zijn afhankelijk van de geleverde rapportages van hun logistiek dienstverleners. Behalve het registreren van de daadwerkelijke CO2-uitstoot in de keten moeten bedrijven ook de oorspronkelijke herkomst van grondstoffen en onderdelen van leveranciers achterhalen voor een compleet productpaspoort.

Supply Chain Media heeft naast de SCM IT Subway Map Nederland ook een klikbare online versie over de Europese softwaremarkt ontwikkeld >>

Download: IT Subway Map NL 2023