McKinsey: gebruik Artificial Intelligence loont

Artificial Intelligence

Bedrijven gebruiken Artificial Intelligence (AI) steeds vaker in hun standaard processen. Uit onderzoek van managementadviesbureau McKinsey blijkt dat organisaties die inzetten op AI kosten reduceren en een hogere winst genereren.

Het onderzoek van McKinsey analyseert kosten en winsten van bedrijven die verschillend met Artificial Intelligence omgaan. Zo maken zij onderscheid tussen de ‘high performers’, die al veel gebruik maken van AI, en de ‘adoption laggards’, de mensen die hier in mindere mate mee bezig zijn.

Resultaten van het onderzoek laten zien dat bedrijven die meer gebruik maken van AI over het algemeen meer kosten kunnen reduceren en meer winst produceren dan bedrijven die niet of in mindere mate gebruik maken van AI. McKinsey waarschuwt dan ook bedrijven die achterlopen op het gebied van AI om het gat niet te groot te laten worden.

Het adviesbureau zoomt in het onderzoek ook verder in op de verschillende onderdelen van bedrijven. Daaruit wordt duidelijk dat supply chain management met name winst maakt met het gebruik van AI in demand forecasting en sales. En in zowel supply chain management als manufacturing wordt juist op kosten bespaard door in te zetten op het optimaliseren van processen in logistiek, doorstroom en energie.

Angst voor ontslagen

Werknemers zijn veelal bang hun baan te verliezen door toenemend gebruik van Artificial Intelligence en het automatiseren van processen. De resultaten van deze studie geven vooralsnog aan dat het vaker inzetten van AI niet leidt tot minder personeel. Integendeel, het onderzoek van McKinsey laat zien dat bedrijven aangeven juist meer mensen in dienst te hebben genomen. Kanttekening hierbij is dat in de automotive-industrie de komende jaren wél sprake zal zijn van een gereduceerd personeelsbestand.

In andere sectoren is waarschijnlijk sprake van een verschuiving in de bezetting van de functies. Respondenten geven aan dat ze verwachten minder mensen nodig te hebben in HR- en serviceactiviteiten, maar meer in productontwikkeling en marketing & sales. Met andere woorden, de adoptie van AI zal leiden tot het verdwijnen van sommige taken, maar niet tot een algemene verandering in de omvang van het personeelsbestand.