Schaarse ruimte en hoge kosten dwingen tot delen van stadshubs

stadshubs

Er is een groot gebrek aan stadshubs voor vervoerders in de stadslogistiek. Oorzaak is het tekort aan betaalbare locaties. Gebruikmaking van de hubs is daardoor nu vaak behoorlijk kostbaar, door de hoge huren én doordat de overslag tot extra kosten leidt. Met het delen van stadshubs kunnen schaarse locaties beter worden benut, wordt de pijn van hoge huurprijzen verzacht en kunnen goederen schoon en gebundeld in de stad worden gebracht. Dat concludeert ABN-Amro in een nieuw rapport.

Ruim twee derde van de vervoerders in de stadslogistiek gaat zijn logistieke proces aanpassen vanwege de invoering van zero-emissiezones. Ook wil bijna één op de drie gebruikmaken van stadshubs om steden schoon en efficiënt te kunnen bevoorraden. Stadshubs worden daarom de komende jaren een onmisbare schakel in de stadslogistiek, omdat de (lokale) overheid de leefbaarheid in binnensteden wil vergroten door vervuilende en zware voertuigen te weren.

Hoewel er steeds meer stadshubs bijkomen, zijn ze nu vooral in handen van grote pakketbezorgers en supermarkten. Vervoerders met kleinere volumes hebben vaak geen toegang tot deze hubs. Zij rijden nu nog met eigen vervoer naar hun bestemming, maar hebben óók locaties aan de rand van de stad nodig zodra de zero-emissiezones worden ingevoerd. Nu gaan de kleinere volumes aan goederen die zij vervoeren nog versnipperd de stad in. Door deze vervoerders toegang te geven tot gedeelde stadshubs kunnen hun goederen dáár worden verzameld en gebundeld weggebracht worden.

Extra eisen stellen bij vergunningen voor stadshubs

Als basis voor een slimme en schone stadslogistiek moeten gemeenten, investeerders en logistiek dienstverleners gezamenlijk meer gedeelde stadshubs realiseren, stelt ABN-Amro. ‘Om de hoge kosten te dragen en ruimte voor stadslogistiek te creëren, moeten locaties vaker worden gedeeld of uit kleinere eenheden bestaan. Om dit te faciliteren, kunnen gemeenten bij het verstrekken van vergunningen extra eisen stellen. Zo kunnen zij als eis opnemen dat stadshubs opengesteld moeten worden voor verschillende vervoerders, zonder dat grote eenheden tegen hoge kosten los worden verhuurd. Daarnaast moet de exploitatie in handen zijn van een logistiek dienstverlener’, zegt David Bolscher, sectoranalist Transport en Logistiek bij ABN-Amro.

Data van logistieke stromen delen

‘Om ruimte in stadshubs te delen en vervoersbewegingen te verminderen, zullen vervoerders data van logistieke stromen moeten delen. Een platform waarop gegevens veilig worden opgeslagen en gedeeld, helpt het aantal stadsritten te verminderen’, aldus Bolscher. Naast het vergroten van de leefbaarheid door het verminderen van vervoersbewegingen, kunnen gedeelde stadshubs volgens hem ook een belangrijke rol spelen in de energiebehoefte van elektrisch stadsvervoer. Zo zouden er bij gedeelde stadshubs laadpleinen gerealiseerd moeten worden, waar stroom zoveel mogelijk door zonnepanelen op het dak kan worden opgewekt.