Transportbedrijven in stadslogistiek in 2030 niet klaar voor zero-emissiezones

Transportbedrijven in stadslogistiek

Veel transportbedrijven in de stadslogistiek zijn niet op tijd klaar zijn voor de zero-emissiezones die vanaf 2025 in tientallen steden worden ingevoerd. Op dit moment is bijna 40 procent van deze bedrijven ook niet van plan over te stappen op elektrische voertuigen, blijkt uit onderzoek van ABN-Amro. Reden is dat bedrijven aanhikken tegen de hoge aanschafkosten en de beperkte actieradius van emissievrije voertuigen. Ook de laadinfrastructuur is een beperkende factor. 

Het rapport ‘Hoge drempels belemmeren elektrificatie’ maakt duidelijk dat een kleine 40 procent van de transportbedrijven niet van plan is vóór 2030 het wagenpark te elektrificeren. 36 procent van de bedrijven vindt de aanschafkosten te hoog; 25 procent voelt zich belemmerd door de beperkte actieradius van deze voertuigen. Daarnaast heeft 22 procent moeite met de beperkte beschikbaarheid van laadinfrastructuur.

Het zijn vooral de kleine transportbedrijven die nog niet klaar zijn voor de invoering van de zero-emissiezones. Van deze groep heeft bijna de helft geen concrete plannen om te elektrificeren. Bij de grotere transportbedrijven ligt dat percentage op 18 procent.

Gebrek aan duidelijke regelgeving

Maar liefst 35 procent van de bedrijven vindt dat duidelijke regelgeving over de zero-emissiezones ontbreekt. Zo zijn er grote verschillen tussen gemeenten. Steden als Amsterdam en Rotterdam maken vrijwel het hele gebied binnen de ring uitstootvrij voor vrachtverkeer, terwijl dat in Zwolle alleen voor de binnenstad geldt.

Het maakt het voor bedrijven lastig om plannen te maken voor de elektrificatie van het wagenpark. Ook kan het leiden tot oneerlijke concurrentie. Van de transportbedrijven geeft dan ook slechts 31 procent aan van plan te zijn al vóór 2025 hun stadvoertuigen te elektrificeren.

Terwijl bijna de helft van de bedrijven benadrukt dat de overheid de grootste verantwoordelijkheid heeft voor de transitie naar emissievrij transport, is ruim een derde van mening dat het ontbreekt aan duidelijke regelgeving. Daarnaast geeft 35 procent aan dat elektrische trucks ondanks de subsidie nog te duur zijn. 22 procent vindt dat er óók subsidie nodig is voor de laadinfrastructuur.

Landelijk beleid

Omdat de onzekerheid voor veel bedrijven nog groot is, is het volgens ABN-Amro belangrijk dat er landelijk beleid wordt gevoerd en de randvoorwaarden voor zero-emissiezones – zoals laadinfrastructuur en subsidies – tijdig worden gerealiseerd.

‘Om op tijd klaar te zijn, moeten transportbedrijven plannen maken voor het vervangen van de dieselvoertuigen en hun logistieke proces optimaliseren. Zo zou het met de invoering van zero-emissiezones voordeliger kunnen zijn de logistiek uit te besteden. Daarnaast kunnen samenwerking, bundeling en overslag aan de rand van de stad de stadsdistributie efficiënter maken’, zegt David Bolscher, Sector Analist Transport en Logistiek van ABN-Amro.

Bolscher is van mening dat een landelijk beleid van de gemeenten en overheid ondernemers helpt om langjarige investeringsplannen voor elektrificatie te maken. Daarnaast moeten zij volgens hem de transitie haalbaar en betaalbaar maken en investeren in het verhogen van de netcapaciteit en het uitbreiden van de laadinfrastructuur.