Nederlandse industrie kent sterke start van 2021

Nederlandse industrie

Het herstel van de industrie zet ondanks de lockdowns in binnen- en buitenland sterk door. Zowel de productie als de vraag namen verder toe. De Nevi-inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie over januari steeg dan ook verder van 58,2 naar 58,8. De productie nam in hoog tempo toe en ook de orderportefeuilles werden weer dikker, wat een duidelijk teken is van gestage groei. Dat meldt Albert Jan Swart, sectoreconoom Industrie bij ABN-Amro.

En met de productie groeit ook de werkgelegenheid. Het aantal banen nam in januari voor de derde maand op rij toe. Uit cijfers van de Algemene Bond van Uitzenders (ABU) blijkt ook dat de flexibele schil weer wordt versterkt. Op het dieptepunt van de eerste lockdown, in april 2020, lag het aantal uitzenduren ruim 21 procent lager dan een jaar eerder. In december was de daling teruggedrongen tot zo’n 4 procent, meldt Swart.

Vraag naar halffabricaten en kapitaalgoederen

Het eerste herstel sinds november was vooral te danken aan de sterk toegenomen vraag naar halffabricaten; in januari trok ook de vraag naar kapitaalgoederen sterk aan. Dat wordt nog eens onderstreept door de cijfers over het producentenvertrouwen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis is het vertrouwen van industriële ondernemers per saldo namelijk weer enigszins positief (0,6 procent).

De grootste verbetering in het vertrouwen – ten opzichte van december – was waarneembaar in de elektrotechnische en machine-industrie. Dat was vooral te danken aan het oordeel over de orderpositie, dat van -13,7 procent in december naar +7,2 procent in januari omboog. De toenemende vraag naar machines duidt er volgens Swart vermoedelijk op dat ondernemers weer durven te investeren doordat het eind van de crisis naar hun gevoel in zicht is.

Supply chains nog steeds onder druk

Toch zijn er volgens de sectoreconoom ook risico’s. Supply chains staan nog steeds onder druk door de nasleep van de chaotische situatie in het begin van de pandemie, de plotseling sterk stijgende vraag gedurende de laatste maanden en de reisbeperkingen en andere maatregelen tegen het coronavirus.

Tijdens de eerste lockdown raakten veel bedrijven in paniek en trapten inkoopmanagers op de rem, wat leidde tot heel kleine voorraden. Nu de economische vooruitzichten zijn verbeterd, proberen bedrijven weer voorraden op te bouwen, wat leidt tot een sterke toename van nieuwe orders. Dit bullwhip-effect veroorzaakt schokgolven door de productieketens. Langere levertijden kunnen leiden tot tekorten aan bepaalde onderdelen, die de komende maanden de productie zouden kunnen remmen.

Voorraden financieren

Ook tekent Swart aan dat ondernemers er daarnaast voor moeten zorgen dat ze genoeg werkkapitaal hebben om grotere voorraden te kunnen financieren. Het afgelopen jaar hebben veel bedrijven verlies geleden, waardoor balansen zijn verzwakt. Sommige bedrijven zullen dan ook extra kapitaal nodig hebben om de plotselinge groei aan te kunnen.