Samenwerken met Begripp

Het geheim achter succesvolle samenwerkingsverbanden

Het eind 2020 verschenen boek ‘Het geheim achter succesvolle samenwerkingsverbanden’ is een echte aanrader voor iedereen die zich met supply chain management bezighoudt.

Eigenlijk zou iedere supply chain professional die zich met ketensamenwerking bezighoudt – en wie doet dat niet? – dit boek moeten lezen. Op bijna iedere bladzijde wordt wel een facet belicht waarvan je denkt: ‘Maar natuurlijk, dáárom gaat het zo vaak mis’. Niet omdat het zulke baanbrekende inzichten zijn, maar omdat het wordt beschreven vanuit degene die bepalend is voor het succes: de mens.

In haar boek reikt auteur Mirjam van Drimmelen de instrumenten aan waarmee organisaties ‘mismatches’ kunnen voorkomen en kunnen zorgen dat hun samenwerkingsverband wél slaagt. De kern van het boek bestaat uit de door haar ontwikkelde VIA-Begripp-methode die zorgt dat partijen elkaar leren begrijpen en werken aan houdbare oplossingen.

Om stilstand te voorkomen, moet een samenwerkingsverband zich ontwikkelen door de volgende drie fasen continu te doorlopen: Verkennen, Inrichten en Aansluiten (VIA). Afraffelen van de ene fase leidt tot grote ellende in de volgende fase, aldus Van Drimmelen. Met het uitbrengen van het boek heeft Van Drimmelen ook haar eigen adviesbureau opgericht, Sterke Schakels, dat organisaties helpt bij het ontwikkelen van interne en externe samenwerkingsverbanden.

Het geheim achter succesvolle samenwerkingsverbanden’ (2020), Mirjam van Drimmelen, Uitgeverij Haystack, 320 blz., €32,50

samenwerkingsverbanden