Ook adviesbureaus worden innovatieve broedplaatsen

adviesbureaus

Een adviestraject stopt vandaag de dag niet meer met de oplevering van een rapport. Bedrijven willen concrete oplossingen, gebaseerd op hun eigen data. Oplossingen die daadwerkelijk impact hebben. Dat betekent dat ook adviesbureaus moeten innoveren. Zij investeren in data science en technologie of werken samen met partners, waaronder start-ups.

Door Marcel te Lindert

Een voormalig postsorteercentrum in Kreuzberg, een wijk in hartje Berlijn, is de afgelopen jaren omgeturnd tot Spielfeld Digital Hub. Op een oppervlakte van 2500 vierkante meter, verdeeld over drie verdiepingen, zijn werkplekken, vergaderzalen, technologieruimtes en keukens gecreëerd. Het is een broedplaats waar mensen van kleine en grote bedrijven, van start-ups tot corporates, met elkaar samenwerken, brainstormen en innoveren.

Adviesbureau Roland Berger is samen met Visa oprichter van Spielfeld Digital Hub. ‘Hier komen technologiebedrijven, start-ups en durfkapitalisten bij elkaar. Zij vormen een ecosysteem waarin teams met mensen uit verschillende disciplines van verschillende organisaties samen innoveren en waarin innovaties de kans krijgen tot wasdom te komen. Dit is de nieuwe manier van werken’, zegt Michael Pleuger, senior partner bij het van oorsprong Duitse adviesbureau met wereldwijd 2500 consultants in dienst.

Veel adviesbureaus worstelen met de veranderingen in de adviesmarkt en deze nieuwe manier van werken. Zij beschikken over complexe governance-structuren, die leiden tot lange besluitvormingstrajecten. Intern extra budget of capaciteit vrijmaken voor een innovatieve ontwikkeling kan veel tijd en energie kosten. Dat was niet zo’n probleem in de tijd van langlopende adviestrajecten en dikke rapporten. Maar vandaag de dag willen bedrijven geen rapporten meer, maar werkende oplossingen. Het liefst een beetje snel. ‘Denk aan een digitaal inkoopplatform. Een platform dat een nieuw verdienmodel oplevert. Roland Berger fungeert als één organisatie, wat leidt tot minder interne competitie en sneller schakelen.’

Digitaal inkoopplatform

Het digitaal platform dat Pleuger noemt, heeft hij samen met zijn team ontwikkeld voor een groot, internationaal opererend bedrijf. Het bedrijf zocht hulp bij de verdere digitalisering van de inkoopafdeling. ‘Maar dat bedrijf had eigenlijk alle mogelijke inkoopoplossingen tot op zekere hoogte al geïmplementeerd, van e-sourcing en e-auction tot supplier en contract management. In een serie workshops hebben we daarom samen met het bedrijf de toekomstige verwachtingen op het gebied van inkoop geïnventariseerd. Daaruit bleek dat het bedrijf behoefte had aan een oplossing die nog niet op de markt beschikbaar was. Die zijn we daarom zelf gaan ontwikkelen.’

Die oplossing bestaat uit een digitaal inkoopplatform voor strategisch category management. Pleuger noemt als voorbeeld de technologische ontwikkelingen die binnen veel productcategorieën voor disruptie kunnen zorgen. ‘Zoals de introductie van 5G voor telecombedrijven. Het platform biedt category managers de mogelijkheid om wereldwijd alle relevante informatie voor hun productcategorie te verzamelen. Dat gaat om interne informatie zoals het vraagpatroon in een regio, de herkomst van producten of de risico’s die daarmee gepaard gaan. Het platform genereert daarvoor vragenlijsten die aan alle vestigingen kunnen worden gestuurd. Maar het gaat ook om externe informatie zoals nieuwsberichten, die met behulp van kunstmatige intelligentie automatisch kunnen worden gecategoriseerd. Daardoor komt de informatie veel gestructureerder binnen.’

Traditionele adviestrajecten bestaan nog steeds. ‘Maar de trend gaat onmiskenbaar richting resultaatgedreven, op assets gebaseerde adviestrajecten’, stelt Pleuger. ‘Zo’n broedplaats als Spielfeld Digital Hub leidt tot echt frisse ideeën, niet gehinderd door traditionele projectmethodieken op basis van best practices. Hier komen verschillende perspectieven op vraagstukken samen. En bij de uitwerking van oplossingen zijn mislukkingen toegestaan.’ … … …

Meer lezen?

Lees nu het complete interview op iPad- of Android-tablet >>

of

neem een print-abonnement >>

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Supply Chain Magazine 8 – 2018.