Omzetstijging voor Royal Swinkels ondanks serieuze supply chain issues

Omzetstijging voor Royal Swinkels ondanks serieuze supply chain issues

Ondanks serieuze supply chain issues is Royal Swinkels er vorig jaar in geslaagd een flinke omzetstijging te realiseren. Zo zorgde de ontwrichting van het containertransport voor onzekerheid over de beschikbaarheid van materialen als blik, hout en kroonkurken, meldt de brouwer in het jaarverslag over 2021. 

‘Sterker uit de crisis komen. Dat was vanaf het eerste moment dat de pandemie zich openbaarde steeds ons motto. En we kunnen nu constateren dat we hierin geslaagd zijn. Het bedrijf is qua winstgevendheid bijna weer op het niveau van voor Covid-19, terwijl we er daarnaast in geslaagd zijn om onze financiële positie te versterken’, meldt CEO Peer Swinkels. Door volumegroei en kostenmaatregelen steeg de omzet in 2021 van 773 naar 836 miljoen euro; een stijging van 8 procent ten opzichte van 2020. De EBITDA steeg met 26 procent, van 70 miljoen in 2020 naar 88 miljoen in 2021.

Naast de pandemie kreeg de brouwer ook te maken met diverse andere uitdagingen. ‘Een burgeroorlog in Ethiopië, fikse kostenstijgingen en inflatie, en tekorten aan grondstoffen en materialen vroegen soms het uiterste van onze operatie. Terwijl we noodgedwongen hard werkten aan een betere balans en winstgevendheid, richtten we onze blik steeds vooruit. We bouwden onze strategie uit, deden nieuwe investeringen en konden opnieuw een mooie stap zetten op het gebied van circulariteit’, aldus de topman.

Grondstoffenmarkt ontwricht

Met name de ontwrichtende invloed van Covid-19 op de markt van grondstoffen, materialen en transport zorgde het afgelopen jaar voor veel onzekerheid bij de brouwer. ‘Er ontstonden geregeld tekorten. Sommige leveranciers konden de vraag niet bijbenen en kampten met leveringsproblemen. Dankzij de inspanningen van onze inkoop- en supply chain-medewerkers had dit een beperkt effect op onze productie. Daar kwamen nog forse prijsstijgingen in onder meer materialen, energie en transport en de wereldwijde inflatie bij’, aldus het familiebedrijf.

Al met al sloeg Royal Swinkels zich goed door alle disrupties heen en is het bedrijf als gevolg daarvan nu ook wendbaarder geworden. Swinkels: ‘We zijn beter in staat gebleken ons direct aan te passen, kostenmaatregelen te treffen, maar ook de business weer op te starten na een lockdown die enorme druk op onze organisatie legde.’ Toch zal ook dit jaar nog in het teken van herstel staan. ‘Vanwege de onzekerheid rondom Covid-19, de oorlogssituatie in Oekraïne en de toegenomen inflatie verwachten we dat ook 2022 een uitdagend jaar zal zijn.’