Productiebedrijven lijden flinke verliezen door problemen in de supply chain

productiebedrijven

Vrijwel alle productiebedrijven in Nederland hebben sinds begin 2020 te maken gehad met onderbrekingen als gevolg van leveringsproblemen. Gemiddeld kwam de Nederlandse productie daardoor 38 dagen stil te liggen. Het leidde tot aanzienlijke omzetverliezen, stelt Reichelt Elektronik. Het bedrijf deed onderzoek onder 1900 deelnemers uit Europa, waarvan 250 uit Nederland.

Door het uitbreken van Covid-19 zijn supply chains wereldwijd steeds instabieler en kwetsbaarder geworden. De levering van essentiële componenten en grondstoffen hapert en heeft zo zijn weerslag op de productiebedrijven in ons land. Die zien zich door late leveringen of ontbrekende onderdelen vaak genoodzaakt tot productieonderbrekingen. 51 procent van de bedrijven had zelfs een productiestilstand van meer dan een maand.

Het kost bedrijven veel geld. Zo hadden kleine bedrijven tot 50 medewerkers een gemiddelde terugval van bijna 290.000 euro. Middelgrote bedrijven (50-250 werknemers) kregen een omzetverlies van ruim een half miljoen euro voor hun kiezen. In zijn totaliteit leden de ondervraagde Nederlandse productiebedrijven sinds januari 2020 een gemiddeld verlies van ruim 750.000 euro. Bijna een derde boette minimaal 500.000 euro aan omzet in.

Prijsstijgingen en werktijdverkorting

Het is niet het enige negatieve gevolg van de coronacrisis. 33 procent van de bedrijven maakt melding van prijsstijgingen. Ook zegt 33 procent dat er sprake is van aanzienlijke vertragingen doordat producten of onderdelen niet op tijd geleverd werden. Van de ondervraagde bedrijven ging 28 procent over tot werktijdverkorting voor de werknemers. En ook moest 26 procent vervangende leveringen regelen, omdat afgesproken leveringen niet door konden gaan.

61 procent verwacht dat de situatie in de markt de komende twaalf maanden zal verbeteren. 29 procent ziet het echter somber in en verwacht dat er binnen een jaar niets verandert. Factoren die de aanvoer van componenten en materialen zouden kunnen blijven hinderen, zijn vooral het gebrek aan vereiste grondstoffen (38 procent), de mogelijkheid van het vaker voorkomen van pandemieën in de toekomst (33 procent) en de toenemende vraag naar bepaalde componenten (32 procent).

Distributeurs betrouwbaar

Veel productiebedrijven zijn intensief bezig geweest om de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Distributeurs bleken daarbij zeer betrouwbaar als bevoorradingsbron. 49 procent van de ondervraagden geeft dan ook aan nu distributeurs te gebruiken als leverancier van componenten en goederen. Andere maatregelen die genomen werden, zijn een hogere voorraad van relevante onderdelen (49 procent) en de aankoop rechtstreeks bij de fabrikant (33 procent). 23 procent is zelfs begonnen met het zelf produceren van kritische componenten.

Om beter voorbereid te zijn op toekomstige problemen in de supply chain streven bedrijven ernaar om meer voorraden aan te houden (37 procent) en meer componenten lokaal te betrekken (37 procent). Nog eens 33 procent wil softwaresystemen implementeren of uitbreiden om de voorraad en supply chain te monitoren.

Overheidstaak

Bedrijven zijn echter beperkt in hun invloedssfeer. Ze zien het daarom ook als een taak van de overheid de Nederlandse economie te versterken en crisisbestendiger te maken. Zo zou 33 procent van de ondervraagde bedrijven een krachtiger positie ten opzichte van China willen innemen. 28 procent wil een betere bescherming van de eigen economie via maatregelen als beschermende tarieven. Wat handelskwesties betreft, ziet 37 procent dat er behoefte is aan meer cohesie in de Europese Unie tegenover andere handelspartners.