Nyenrode en Evofenedex hernieuwen samenwerking rondom leerstoel SCM

foodretail

Nyenrode Business Universiteit en ondernemersvereniging Evofenedex zijn opnieuw een samenwerking aangegaan in de vorm van de leerstoel Supply Chain Management. Deze richt zich op een verdieping van de eerder binnen de leerstoel opgedane kennis en ervaring en specifiek op cross-border supply chain risk management. Hiermee krijgen ook de leden van Evofenedex toegang tot (wetenschappelijke) kennis op dit gebied.

Beide partijen willen een verbindende schakel realiseren in de uitwisseling van logistieke kennis en internationale handel tussen (de leden van) Evofenedex – een netwerk van Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie –en andere stakeholders.

‘Internationale supply chains zijn voor Nederlandse bedrijven niet alleen van toenemend belang, maar worden ook steeds complexer’, zegt prof. dr. Jack van der Veen (foto), hoogleraar Supply Chain Management aan Nyenrode. ‘Om risico’s daarin vroegtijdig te herkennen en daarop in te spelen, is het essentieel om vanuit een integrale ketenvisie te werken. Daarbij worden tegelijkertijd de kansen die zich in deze cross-border supply chains voordoen verzilverd.’

‘Internationale handel versterken’

‘Door de vernieuwde samenwerking kan er binnen de leerstoel niet alleen nieuwe kennis op het gebied van cross-border-logistiek en samenwerking binnen de supply chain worden gegenereerd, maar kan die kennis ook direct praktisch toepasbaar worden gemaakt. Zo kan de internationale handel van de bij Evofenedex aangesloten leden versterkt worden’, aldus Van der Veen over de leerstoel.

De samenwerking is bedoeld voor een periode van vier jaar. Het is de tweede keer dat Evofenedex (voormalig EVO) en Nyenrode Business Universiteit een dergelijke samenwerking aangaan.