Nepscenario’s bereiden bedrijven voor op noodsituaties

noodsituaties

Wereldwijde ontwikkelingen worden onvoorspelbaarder en brengen nieuwe risico’s met zich mee voor geglobaliseerde supply chains. Om meer zekerheid te creëren, moeten bedrijven scenarioplanning inzetten en vanuit verschillende invalshoeken naar risico’s kijken. Dat stelt Eugenie Molyneux, Chief Risk Officer of Commercial Insurance van Zurich Insurance, tijdens de SCRM Summit op 15 oktober in Hamburg.

Door Marysa Vos

Wereldwijde trends en geopolitieke verschuivingen hebben impact op het bedrijf, de supply chain en de inkooporganisatie. De spanningen tussen wereldmachten nemen toe en we hebben te maken met verstoringen in de toeleveringsketen als gevolg van klimaatverandering. Volgens Eugenie Molyneux is onze wereldwijde infrastructuur aan wegen, spoorwegen, havens, internet en energie onderhevig aan aanzienlijke risico’s door de opwarming van de aarde met alle gevolgen van dien voor supply chains. ‘Onze infrastructuur is enorm belangrijk voor geglobaliseerde ketens. Wat echter niet doordringt, is dat over vijftien jaar de zeespiegel is gestegen en veel elektriciteitscentrales onder water zullen staan’, waarschuwt Molyneux.

Risico’s signaleren

Er is dringend behoefte aan een holistisch risicobeheer dat ook rekening houdt met indirecte problemen. Deze risico’s kunnen onvoorziene kettingreacties veroorzaken door onderling verbonden apparaten en toeleveringsketens die geglobaliseerd en complex zijn. ‘Als bedrijf moet je de verschillende scenario’s begrijpen, ook al zijn ze indirect. Dat is cruciaal om te kunnen bepalen hoe je als bedrijf moet reageren’, benadrukt Molyneux.

Rolf Zimmer, medeoprichter en algemeen directeur van Riskmethods, is het daarmee eens. Als voorbeeld noemt hij omgevingssignalen als tarievenoorlogen, grondstoffenschaarste, stakingen, natuurrampen en reputatie-incidenten die impact kunnen hebben op een bedrijf. ‘Maar ook zogenaamde soft signals binnen het bedrijf zoals salarissen die te laat worden uitbetaald of twee businessunits die te koop worden gezet, kunnen duiden op een risico’, legt Zimmer uit. Volgens hem is het een vereiste dat je als bedrijf de indirecte én directe signalen kunt detecteren, interpreteren en de impact ervan begrijpt.

Risicobewuste leiders

De belangrijkste spelers in de markt van vandaag zijn dat morgen misschien niet meer als ze niet tijdig anticiperen op de huidige ontwikkelingen en de daarbij komende risico’s. Als er sprake is van een disruptie in de keten hoeft het namelijk niet zo te zijn dat jouw bedrijf daarvan als eerste op de hoogte wordt gesteld. Een gedigitaliseerd risicomanagement in de toeleveringsketen creëert dan aanzienlijke waarde. ‘Leiders op het gebied van supply chain-risicomanagement zijn risicobewust en gebruiken de informatie in hun voordeel’, stelt Zimmer. Volgens hem kunnen bedrijven die risicobewust zijn flexibel en evenwichtig handelen waardoor risico’s kunnen worden omgezet in kansen. Dat leidt vervolgens tot goede resultaten: ‘Deze bedrijven hebben gemiddeld 7 procent hogere aandelenprestaties dan bedrijven die niet anticiperen op risico’s.’

Van reactief naar proactief

Een bedrijf dat haar reactieve houding tegenover risico’s wist te transformeren naar proactief, is Mölnlycke Health Care. Deze fabrikant van medische hulpmiddelen zet sinds 2018 actief in op risicomanagement. ‘Wanneer je tijdig op de hoogte bent van een risico, dan kun je proactief handelen naar leveranciers, voorrang krijgen en een crisis voorkomen’, stelt Petra Ericsson, Strategic Sourcing Development Manager bij Mölnlycke Health Care. Met alle grote leveranciers zijn er daarom noodplannen opgesteld, is dual sourcing een vereiste en traint het bedrijf door middel van nepscenario’s voor verschillende noodsituaties. ‘We kwantificeren en waarderen potentiële verstoringen in de keten en oefenen vervolgens het crisismanagement via nepscenario’s, zodat de verschillende afdelingen weten wat ze moeten doen als er een noodsituatie uitbreekt’, aldus Ericsson.