Duurzaamheid voor Heineken een onmisbare factor voor succes

Duurzaamheid voor Heineken

Voor bierbrouwer Heineken is duurzaamheid een onmisbare factor voor succes. Dat bleek op het op 20 juni in Amersfoort gehouden seminar van Districon. Tijdens het seminar stonden duurzame supply chains als aanjager van logistieke prestaties centraal. Thema deze dag was ‘Sustainable supply chains: business or busyness?’

Door Marysa Vos

Hoe maken bedrijven hun ketens groener en tegelijkertijd competitief? Welke kansen brengt het verduurzamen van supply chain en vastgoed voor de logistieke prestaties? Tijdens het seminar presenteerden koplopers en initiatiefnemers als Heineken en BigMile hun ervaringen op het gebied van duurzaamheid. Tijdens het seminar kwamen alle hoofdonderwerpen over duurzaamheid in de logistiek voorbij; van duurzaam (ver)bouwen tot duurzaam transport. Maar hoe belangrijk is sustainability daadwerkelijk en hoe gaan bedrijven ermee om?

Heineken, al jaren koploper op het gebied van duurzame logistiek, wil met het ‘Brew a Better World’-programma een positieve impact op de wereld hebben door onder andere minder water te gebruiken, zelf duurzame energie op te wekken en kwetsbare gemeenschappen te ondersteunen. ‘En dat is nodig, want niet alleen beleidsmatig worden er stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, ook de consument vraagt er in toenemende mate om’, vertelt Maarten Cuijpers (foto onder), Global Lead Logistics and Sustainability bij Heineken Global.

De jeugd van tegenwoordig

HeinekenDe belangrijkste klantgroep voor Heineken bestaat uit jonge mensen. En vooral die doelgroep vindt duurzaamheid een belangrijk punt, blijkt uit onderzoek. 72 procent van de twintigers is zelfs bereid meer te betalen voor een duurzaam product. ‘Ons bier moet daarom als duurzaam product worden gezien om die doelgroep te kunnen blijven aanspreken’, zegt Cuijpers. Het biermerk werkt er dan ook hard aan om de ‘loop’ te sluiten en afvalproducten opnieuw te verwerken.

Ook is Heineken onlangs van start gegaan met een pilotproject waarbij het bedrijf als eerste met elektrische binnenvaartschepen vaart. Daarnaast zet de brouwer elektrische trucks in voor stadsdistributie. En dat werpt zijn vruchten af: ‘Door te pionieren met onder andere de inzet van elektrisch transport en green warehousing hebben we onze wereldwijde logistieke footprint al met 13 procent gereduceerd sinds 2011’, vertelt Cuijpers.

Klimaatakkoord

Het is algemeen bekend dat bedrijven hun uitstoot drastisch moeten verminderen om het voor Nederland beoogde doel van het klimaatakkoord te behalen: 49 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990. Om hun CO2-footprint te kunnen verlagen, is inzicht in de huidige uitstoot van bedrijven noodzakelijk. BigMile, een selfservice-platform dat data van verladers en logistieke dienstverleners verzamelt en combineert, geeft inzicht in de gerealiseerde CO2-uitstoot van bedrijven. ‘Door de gegevens van bedrijven vervolgens te overlappen, wordt het verbeterpotentieel tussen samenwerkende partners zichtbaar’, legt Nico Anten van BigMile uit. Volgens hem kunnen bedrijven met de juiste technieken eenvoudig en voordelig hun prestaties verbeteren. Qua concurrentiepositie én qua duurzaamheid.

Volgens Erwin Faber, Managing Director bij Districon, moeten we problemen niet traditioneel proberen op te lossen. ‘We moeten met een oplossing kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze op meerdere problemen is toe te passen’, zegt Faber. ‘Dan heb je niet één oplossing, maar juist een platform dat meerdere problemen oplost’, sluit hij de dag af.