MKB-metaal verwacht grootste klap na de zomer

MKB-metaal

De economische gevolgen van de coronacrisis voor het MKB-metaal zullen pas na de zomer in volle omvang duidelijk worden. Omdat tegen die tijd de orderportefeuille is opgedroogd, verwacht de sector dan de grootste klap. Dat blijkt uit een enquête door Koninklijke Metaalunie onder haar leden. De orderpositie en de liquiditeitspositie zijn de grootste bron van zorg.

Om de politiek en andere bij het MKB-metaal betrokken partijen inzicht te geven in de economische gevolgen van het coronavirus werd in week 13 van dit jaar voor het eerst een korte vragenlijst aan Metaalunie-leden voorgelegd. Inmiddels is dit voor de tweede maal gebeurd.

Net als twee weken geleden ondervindt bijna 85 procent van de bedrijven problemen als gevolg van de pandemie. De andere ruim 15 procent geeft aan (nog) niet tegen problemen aan te lopen. Meerdere ondernemers melden dat zij verwachten dat de grootste problemen zich pas na de zomer zullen voordoen, wanneer de orderportefeuille is opgedroogd.

De grootste zorg van de deelnemende bedrijven is de afnemende orderpositie. Twee weken geleden was dit voor een derde deel het geval, inmiddels is dat toegenomen tot 57 procent. Een ander probleem dat door steeds meer (14%) ondernemers wordt genoemd, is de liquiditeitspositie.

Relatief lange orderportefeuilles

Ondanks het feit dat de sector zich kenmerkt door relatief lange orderportefeuilles, is de omzet in de afgelopen twee weken bij de helft van de bedrijven met gemiddeld 30 procent afgenomen. Twee weken geleden was dit het geval bij 37 procent van de bedrijven. Net als in week 13 is ook in week 15 de gemiddelde omzetafname 30 procent.

Voor de komende weken verwachten zeven op de tien bedrijven ook een verdere afname van de orderportefeuille. Twee weken geleden was bij 57 procent van de deelnemers nog sprake van een afname. Die afname was in beide gevallen ongeveer 30 procent.

Een probleem dat kleiner wordt, is de ziekte onder het personeel. Hier is sprake van een afname van 14 naar 6 procent. Het aantal ondernemers dat géén problemen verwacht, neemt overigens ook af, van 25 naar 6 procent.

Maatregelen MKB-metaal

Een op de drie bedrijven geeft aan gebruik te maken van overheidsondersteuning, voornamelijk in de vorm van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Nog eens de helft van de bedrijven verwacht dit binnenkort te gaan doen.

Een maatregel die eveneens veel wordt genomen, is de afbouw van de flexibele schil. Nu heeft al 30 procent van de respondenten dit gedaan en nog eens een derde deel verwacht dit de komende week te moeten doen.

Een andere maatregel is het aanvragen van extra krediet (16%). Ook hebben meer bedrijven uitstel van belastingbetaling aangevraagd en wordt er door meerdere bedrijven met het personeel gesproken over het opnemen van vrije dagen.